Tarkenna hakuasi

Työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden hanke profiilikuva

Työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden hanke

Projekti

Monitieteinen projektimme tarkastelee vanhuus- ja työoikeuden, psykologian, toimintaterapian, sosiaalipolitiikan ja teknologian näkökulmasta, mitä tapahtuu, kun työelämässä oleva ihminen sairastuu varhaisvaiheen dementiaan tai lievään kognitiiviseen heikentymään (MCI). Tarkastelemme, miten sairastuneet kokevat tilanteessa, hallitsevat sitä ja miten heidän asemansa huomioidaan lainsäädännössä. Hankkeessa luodaan ohjeita, välineitä ja tekniikoita, jotka tukevat varhaisvaiheen muistisairaita ja lievästi kognitiivisesti heikentyneitä työntekijöitä, heidän työnantajiaan ja työyhteisöjä sekä koko yhteiskuntaa.

Tutkimushankkeessa:

– Tarkastellaan, miten eri maiden lait ja määräykset vaikuttavat kognitiivisilta kyvyiltään heikentyvän yksilön mahdollisuuksiin tehdä mielekkäitä ja tarkoituksenmukaisia työtehtäviä tai siirtyä työstä eläkkeelle, ja miten eri toimijat soveltavat säännöksiä käytännössä.

– Tarkastellaan tekniikan roolia ja yksilöiden ja teknologioiden välistä yhteensopivuutta; Testataan uusia ja mukautettuja ratkaisuja työn jatkuvuuden ja työstä eläkkeelle siirtymisen tukemiseksi sekä; tarkastellaan kognitiiviselta toimintakyvyltään heikentyvien ihmisten omaksumia oppimisen- ja ongelmanratkaisustrategioita, jotka auttavat heitä sopeutumaan ja selviytymään työelämässä.

– Luodaan uusi digitaalinen työkalu, joka tukee ymmärtämistä, kommunikaatiota sekä kognitiiviselta toimintakyvyltään heikentyvän työntekijän ja hänen työnantajansa välistä suunnittelua työn sopeuttamiseksi ja työssä jatkamiseksi.

Yhteistyö

Muut ryhmän jäsenet