UEFin tutoropettajat yhteisöllistä osaamista edistämässä

Päättynyt. 02.03.2020 - 31.07.2021

Tutkimusryhmä

Tehtävämme harjoittelukouluna edellyttää opettajien osaamisen jatkuvaa ja systemaattista kehittämistä. Tavoitteena on parantaa Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun opettajien ja opettajaksi opiskelevien digipedagogista osaamista. Yksi keskeisimpiä tavoitteita on tuottajakeskeisen pedagogiikan edistäminen.

Tutoropettajat toimivat kouluissamme osana opettajatiimiä, jossa yhteiskehitetään lukuvuosisuunnitelman mukaisten painopistealueiden mukaista kokeilevaa toimintaa. Tiimikohtainen tutoropettaja on helposti saavutettavissa ja hän on perehtynyt myös sisällöllisin näkökulmiin, joten hän kykenee ehdottomaan monipuolisia, eri tilanteisiin sopivia ratkaisuja niin teknologioiden kuin sovellustenkin näkökulmista.

Vahvistamme työyhteisöämme jaettua asiantuntijuutta hyödyntäen.

Pedagogiikan uudistuminen ja opetuksen digitalisaation hyödyntäminen osana opettajien osaamisen kehittämistä:

– elinikäinen oppiminen

– vahvuuspedagogiikka osana oppimista

– tiimiopettajuus

– pedagogisten digitaitojen edistäminen

Opettajien osaamisen kehittäminen näkyy oppilaalle ja opetusharjoittelijoille monin tavoin:

– tuottajakeskeinen pedagogiikka

– yhteisöllisyyden kokemuksen vahvistuminen

– vaikutusmahdollisuuksien kasvaminen

– yksilöllisempien oppimispolkujen mahdollistuminen

– innostavampien opetusmenetelmien käyttäminen

Tulliportin ja Rantakylän normaalikoulujen toimintakulttuurin kehittäminen

Uudenlaisen pedagogisen lähestymistavan löytäminen

Avainsanat

Ajanjakso

Päättynyt. 02.03.2020 - 31.07.2021

Ryhmän jäsenet - UEF