Vaikuttava sosiaali- ja terveysjohtaminen (JoVa)

01.08.2017 - 31.12.2030

Tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä selvittää johtamisen yhteyttä ja vaikutuksia organisaation tuloksellisuuteen uudistuvassa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä. Johtamista tarkastellaan erityisesti strategisen johtamisen, muutoksen johtamisen sekä tiedon ja osaamisen johtamisen näkökulmasta, painottaen sote-uudistusta ja siinä korostettavia asiakaslähtöisyyden ja digitalisaation teemoja.

Tutkimusryhmän kuvaus

Tutkimuksen yleisenä tarkoituksena on selvittää johtamisen yhteyttä ja vaikutuksia organisaation tuloksellisuuteen uudistuvassa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä. Johtamista tarkastellaan erityisesti strategisen johtamisen, muutoksen johtamisen sekä tiedon ja osaamisen johtamisen näkökulmasta, painottaen sote-uudistusta ja siinä korostettavia asiakaslähtöisyyden ja digitalisaation teemoja.

Tutkimus toteutetaan seurantatutkimuksena vuosien 2018–2022 aikana. Hankkeessa on mukana useita sote-organisaatioita, joissa tehdään kyselytutkimus ennen sote-uudistuksen toteuttumista vuonna 2018 ja sote-uudistuksen jälkeen 2022. Lisäksi hankkeen osatutkimuksissa käytetään useita eri menetelmillä kerättyjä aineistoja haastattelututkimuksesta delfoi-menetelmään. Tutkimuksen näkökulmana ovat eri taustaisten ja eri johtamisen tasolla toimivien johtajien näkemykset.

JoVa-tutkimushankkeen tutkimuksen fokuksena ovat seuraavat:

– Tiedon ja osaamisen johtaminen
– Johtamisosaamisen tulevaisuus 2030
– Digitalisaatio ja muutos – johtamisen näkökulma
– Johtajan ura sote-organisaatiossa
– Strateginen johtaminen muutoksessa.

Tutkimus toteutetaan Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella. Tutkimus linkittyy Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen tutkimusstrategiaan ja se kuuluu Vaikuttavuuden talo -konseptin alle.

Tutkimukseen osallistuu kuusi sote-alan organisaatioita. Vaikuttava sosiaali- ja terveysjohtamien (JoVa) -tutkimusryhmään kuuluu Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen henkilökuntaa, väitöskirjantekijöitä ja graduntekijöitä.

JoVa-tutkimusryhmässä tekeillä olevat väitöskirjat:
TtM Salli Koiramäki: Strateginen johtaminen SOTE-muutoksessa
KM, TtM Ritva Kosklin: Tiedon ja osaamisen johtaminen sairaalassa
TtM Mirka Parkkinen: Digitalisaatio terveydenhuollon johtamisessa
TtM Vuokko Pihlainen: Johtamisosaaminen tulevaisuudessa
TtM Tarja Rantee: Teknologiaosaaminen kotiin annettavissa palveluissa nyt ja lähitulevaisuudessa
YTM Jenni Rytkönen: Osaamisstrategia ja osaamiskartoitus johtamisen tukena. Kehittämisprosessi Vaalijalan kuntayhtymässä.
TtM Helena Tirkkonen: Terveydenhuollon johtajien urakehitys

JoVa-tutkimusryhmässä tekeillä olevat gradut:
Janina Voutilainen: Osaamisen hyödyntäminen ja urakehitys yliopistotutkinnon jälkeen
Anne Huttunen ja Anu Koivumäki
Heidi Taskinen
Ritva Nevalainen

Julkaisuja
Pihlainen Vuokko, Kivinen Tuula & Lammintakanen Johanna 2016. Argumentoiva Delfoi-menetelmä tulevaisuuden johtamisosaamisen tutkimusmenetelmänä. Hallinnon tutkimus 35(3), 204-217.
Pihlainen Vuokko, Kivinen Tuula & Lammintakanen Johanna 2016. Management and leadership competence in hospitals: a systematic literature review. Leadership in Health Services 29 (1), s. 95-110.

Opinnäytteitä
Eskola Katja 2018. Tuloksellisuuden johtaminen terveydenhuollon mikrotasolla : systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Pro gradu -tutkielma. Terveyshallintotiede. Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Itä-Suomen yliopisto.

Avainsanat

Ajanjakso

01.08.2017 - 31.12.2030

Ryhmän jäsenet - UEF

Yhteistyökumppanit

Julkaisut