Tarkenna hakuasi

Vaikuttava sosiaali- ja terveysjohtaminen (JoVa) profiilikuva

Vaikuttava sosiaali- ja terveysjohtaminen (JoVa)

Tutkimusryhmä
01.08.2017 - 31.12.2030
Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Tutkimuksen yleisenä tarkoituksena on selvittää johtamisen yhteyttä ja vaikutuksia organisaation tuloksellisuuteen uudistuvassa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä. Johtamista tarkastellaan erityisesti strategisen johtamisen, muutoksen johtamisen sekä tiedon ja osaamisen johtamisen näkökulmasta, painottaen sote-uudistusta ja siinä korostettavia asiakaslähtöisyyden ja digitalisaation teemoja.

Tutkimus toteutetaan seurantatutkimuksena vuosien 2018–2025 aikana. Hankkeessa on mukana useita sote-organisaatioita, joissa on toteutettu  kyselytutkimus  vuonna 2018. Uusintakysely toteutetaan meneillään olevan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen jälkeen 2023-2024. Lisäksi hankkeen osatutkimuksissa käytetään useita eri menetelmillä kerättyjä aineistoja haastattelututkimuksesta delfoi-menetelmään. Tutkimuksen näkökulmana ovat eri taustaisten ja eri johtamisen tasolla toimivien johtajien näkemykset.

JoVa-tutkimushankkeen tutkimuksen fokuksena ovat seuraavat:

– Tiedon ja osaamisen johtaminen
– Johtamisosaamisen tulevaisuus 2030
– Digitalisaatio ja muutos – johtamisen näkökulma
– Johtajan ura sote-organisaatiossa
– Strateginen johtaminen muutoksessa.

Tutkimus toteutetaan Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella. Tutkimus linkittyy Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen tutkimusstrategiaan ja se kuuluu Vaikuttavuuden talo -konseptin alle.

Tutkimukseen osallistuu kuusi sote-alan organisaatioita. Vaikuttava sosiaali- ja terveysjohtamien (JoVa) -tutkimusryhmään kuuluu Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen henkilökuntaa, väitöskirjantekijöitä ja graduntekijöitä.

JoVa-tutkimusryhmässä tekeillä olevat väitöskirjat:

TtM Merja Karhapää: Asiakaslähtöinen johtaminen SOTEssa

TtM Salli Koiramäki: Strateginen johtaminen SOTE-muutoksessa
KM, TtM Ritva Kosklin: Tiedon ja osaamisen johtaminen sairaalassa
TtM Mirka Parkkinen: Digitalisaatio terveydenhuollon johtamisessa
YTM Jenni Rytkönen: Osaamisstrategia ja osaamiskartoitus johtamisen tukena. Kehittämisprosessi Vaalijalan kuntayhtymässä.
TtM Helena Tirkkonen: Terveydenhuollon johtajien urakehitys

JoVa-tutkimusryhmässä tekeillä olevat gradut:

 

JOVA-ryhmästä valmistuneita:

FT Vuokko Pihlainen: Asiantuntijoiden käsityksiä johtamisosaamisen nykytilasta ja tulevaisuuden suunnista suomalaisissa sairaaloissa 2030 (Väitös toukokuussa 2020)

Terveys/yhteiskuntatieteiden maisterit:

Eskola Katja 2018. Tuloksellisuuden johtaminen terveydenhuollon mikrotasolla: systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Pro gradu -tutkielma. Terveyshallintotiede. Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Itä-Suomen yliopisto.

Huttunen Anne ja Koivumäki Anu 2020. Johtajien näkemyksiä osaamisen kehittämisestä ja hyödyntämisestä kahdessa sosiaali- ja terveysalan organisaatiossa

Laakkonen Niina 2022. Johtamisosaaminen ja sen arviointi sosiaali- ja terveydenhuollossa

Nevalainen Ritva 2021. Digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lähijohtajien näkökulma (kampuskäyttöinen).

Taskinen Heidi 2021. Kotihoidon sairaanhoitajien itsearvioitu asiakkuusosaaminen

Voutilainen Janina 2019 Urakehitys ja osaamisen hyödyntäminen maisteritutkinnon jälkeen – kysely Itä-Suomen yliopistosta valmistuneille sosiaali- ja/tai terveyshallintotieteen maistereille

Väätäinen Eila-Mari 2022. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen johtajien itsearvioitu johtamisosaaminen

 

Yhteistyö

Avainsanat

Julkaisut

10 kappaletta