Tarkenna hakuasi

VakaTuki - Varhaiskasvatuksen palvelun järjestäjien tuen rakenteet ja hallinnon prosessit profiilikuva

VakaTuki - Varhaiskasvatuksen palvelun järjestäjien tuen rakenteet ja hallinnon prosessit

Tutkimusryhmä
Päättynyt 01.09.2022 - 31.12.2023
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Filosofinen tiedekunta

Johtajat

VakaTuki – tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää, miten varhaiskasvatuslain (540/2018) muutosta (1183/2021) varhaiskasvatuksessa annettavaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen toteutetaan sen siirtymäaikana (1.8.2022 – 31.12.2023). Tutkimuskokonaisuus selvittää lain toteutustapoja eri kunnissa, kuten hallinnon prosessien organisointia, pedagogisia ratkaisuja, henkilöstön resursointia ja huoltajien osallisuutta. Tutkimustiedolla saadaan tietoa hallinnollisten prosessien toimivuudesta, lain kehittämistarpeista sekä siitä, miten uusi laki ohjaa tuen ja inkluusion toteutumista kunnissa ja vaikuttaa varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten ja heidän huoltajiensa tarpeisiinsa.

Tutkimushankeen toteutuksesta vastaavat Itä-Suomen, Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistot yhteistyössä. Hankkeessa suoritetaan kolme osatutkimusta, joista ensimmäisen osatutkimuksen päävastuussa toimivat Itä-Suomen ja Helsingin yliopistot, toisen Jyväskylän yliopisto ja kolmannen Oulun yliopisto.

Tutkimushankkeen johtajana toimii Itä-Suomen yliopiston professori Päivi Pihlaja. Toisen osahankkeen johtajana toimii apulaisprofessori Elina Fonsén Jyväskylän yliopistosta ja kolmannen osahankkeen johtajana toimii yliopistonlehtori Elina Viljamaa Oulun yliopistosta.

Opetus- ja kultturiministeriö rahoittaa hankkeen toteutuksen.

Yhteistyö

Tiedostot

4 kappaletta

Avainsanat