Tarkenna hakuasi

Vertaisopettajat yliopisto-opetuksessa profiilikuva

Vertaisopettajat yliopisto-opetuksessa

Projekti
01.09.2023 - 30.06.2024
Fysiikan ja matematiikan laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta
Kauppatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Metsätieteiden osasto, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Kaikki ohjaavat -hanke

Vertaisopettajat yliopisto-opetuksessa rahoittajan logo

Projekti on saanut Itä-Suomen yliopiston Kaikki ohjaavat -kehittämisrahaa 18 500 euroa lukuvuonna 2023-2024.

Johtajat

Mistä on kyse?

 • Vertaisopettaja on opiskelija, joka opettaa toista opiskelijaa.
 • Projektissa laaditaan ohjepaketti vertaisopettajakoulutuksen toteuttamiseen.
 • Vertaisopettajatoimintaa pilotoidaan eri tieteenaloilla. Erityisesti pyritään ehkäisemään matematiikka-ahdistusta.
 • Projektissa kehitetty vertaisopettajatoiminta ja ohjepaketti perustuvat Tehostetun kisällioppimisen menetelmään.

Ohjemateriaali

Oheisesta linkistä löydät ohjemateriaalin vertaisopettajatoiminnan käynnistämiseen.

https://digicampus.fi/course/view.php?id=5209

 

Pilotointi - case Metsämatikka

Metsätieteissä tarvitaan paljon matematiikkaa ja tilastotiedettä, mikä tulee monille opiskelijoille yllätyksenä. Lisäksi opiskelijoiden matemaattisissa taidoissa on suurta vaihtelua. Kanditason pakolliset matematiikan ja tilastotieteen kurssit aiheuttavat monille paineita ja ahdistusta.

Hankkeen pilotissa on pyritty helpottamaan matemaattista ahdistuneisuutta vertaisopettajien avulla kevätlukukaudella 2024:

 • Pilottina kurssi matematiikkaa metsätieteilijöille (8 op)
 • Ensimmäisen opintovuoden kevät, noin 40 opiskelijaa
 • Perinteiset opetusmenetelmät, luennot ja harjoitukset
 • ”Tsemppiryhmä” harjoituksia edeltävänä päivänä
 • Tehtäviä ratkotaan pienryhmissä vertaisopettajien tuella
 • Vertaisopettajina työpari, jossa matematiikan opiskelija ja metsätieteen opetusavustaja
 • Vertaisopettajille koulutus matematiikan oppiaineen puolelta
 • Alkanut hyvin 2024, noin 20 opiskelijaa on käynyt ryhmässä

Lisätietoja pilotista antaa Lauri Korhonen (lauri.korhonen@uef.fi)

Pilotointi - case Laskentatoimen perusteet

Metsätieteiden lisäksi kauppatieteet on tyypillinen ala, jossa opiskelija ei välttämättä hakiessaan tiedä kovin tarkkaan millaista opiskelu on. Tähän ovat johtaneet todistusvalinnan korostuminen sekä erillisen valintakoemateriaalin poistuminen. Näin ollen soveltavan matematiikan rooli erityisesti perusopinnoissa voi tulla opiskelijalle yllätyksenä ja aiheuttaa ahdistuneisuutta.

Hankkeessa on pilotoitu vertaisopettajien käyttöä myös kauppatieteissä, Laskentatoimen perusteet -kurssilla syyslukukaudella 2023:

 • Laskentatoimen perusteet –opintojakso
  • Opiskelijoita n. 120, vertaisopettajia 5
 • Vertaisopettajien keskeisenä tehtävänä auttaa harjoitustehtävien ratkaisemisessa
 • Palaute:
  • Ohjauksen saatavuus parani merkittävästi, mutta ohjauksen ”tasalaatuisuuteen” kiinnitettävä jatkossa huomiota
 • Tarve vertaisopettajien koulutuksen kehittämiselle huomioiden laskentatoimen konteksti

Lisätietoja pilotista antaa Päivi Kosonen (paivi.kosonen@uef.fi)

Avainsanat