Tarkenna hakuasi

Viranomaisten välinen oma-aloitteinen tietojenvaihto (Virvotieto) profiilikuva

Viranomaisten välinen oma-aloitteinen tietojenvaihto (Virvotieto)

Projekti
Päättynyt 01.03.2022 - 31.03.2023

Rahoittajat

Päärahoittaja

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan (VNTEAS) rahoittama (150 000 €) Viranomaisten välinen oma-aloitteinen tietojenvaihto -hanke (Virvotieto) pureutuu tietojenvaihdon yhteydessä esiintyviin ongelmiin, tulkintoihin ja sääntelyn kehittämistarpeisiin.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta hankkeessa kyse on rikostorjunnan tehostamisesta ja myös kokonaisturvallisuuden kehittämisestä.

Tutkimushanke toteutetaan julkisen hallinnon oikeuden tutkimusryhmässä, jossa tehdään informaatio-oikeudellista tutkimusta.

Viranomaisten välistä tietojenvaihtoa tapahtuu asioiden käsittelyn yhteydessä osana viranomaiselle säädettyä selvittämis- tai tutkintavelvollisuutta. Viranomaisten välillä tietojenvaihdolla on merkitystä moniviranmaistilanteissa sekä myös tilanteissa, joissa toinen viranomainen tekee toisen viranomaisen tehtäviin ja toimivaltaan kuuluvaan asiaan liittyvän havainnon, jolla voi olla
merkitystä esimerkiksi valvontatehtävien hoitamisessa tai rikollisuuden selvittämisessä ja torjunnassa. Eri viranomaisten hallussa olevien tietojen yhdistäminen voi myös paljastaa epäkohtia, jotka edellyttävät toimivaltaiselta
viranomaiselta toimenpiteitä. Vaikka tietojenvaihdolla on viranomaisten toiminnan toiminnalliseen tarkoituksenmukaisuuteen liittyviä perusteita, viranomaisen tiedonsaantia rajoittavat salassapitosääntely ja henkilötietojen suojaan liittyvät syyt.

Viranomaisten toimintaympäristön muuttuessa yhä vaativammaksi tiedon merkitys organisaation strategiaa ja siten toimintaa ohjaavana korostuu tulevaisuudessa entisestään. Kyse on yhä useammin ennakoivasta tiedosta sekä sitä koskevasta osaamisesta. Tiedonkulku on viranomaistoiminnalle ensisijaisen tärkeää tilannekuvan ja ennalta estävän toiminnan kannalta. Viranomaisten päätöksenteon tueksi tarvitaan riittävää, ajantasaista ja paikkansapitävää tietoa.

Tutkimuksessa selvitetään myös eri viranomaisten kokemuksia oma-aloitteisesta rikostorjunta- ja turvallisuusintressiperusteisesta tietojenvaihdosta. Tutkimuksessa tehtävässä oikeusvertailussa selvitetään, miten viranomaisten välinen oma-aloitteinen tietojenvaihto on toteutettu Ruotsissa, Norjassa, Virossa ja Englannissa.

Hankkeen tulokset hyödyttävät lainvalmistelua, turvallisuus- ja rikoksentorjuntaviranomaisia sekä muita valtion ja kuntien viranomaisia. Hankkeen tulokset luovat myös edellytyksiä kokonaisturvallisuuden kehittämiselle sekä rikoksentorjunnan tehostamiselle. Tuloksia hyödynnetään myös hankkeessa mukana olevien organisaatioiden opetustoiminnassa. Tutkimushanke kytkeytyy Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella toimivan julkisen hallinnon oikeuden tutkimusryhmän informaatio-oikeudelliseen tutkimukseen.

Yhteistyö

Avainsanat