Tarkenna hakuasi

WEL - Kansainvälisen verkko- ja monimuotopedagogiikan kehittäminen projekti- ja palveluoppimisen yliopistopedagogisten mallien pohjalta profiilikuva

WEL - Kansainvälisen verkko- ja monimuotopedagogiikan kehittäminen projekti- ja palveluoppimisen yliopistopedagogisten mallien pohjalta

Projekti
Päättynyt 01.01.2023 - 31.12.2023
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

Itä-Suomen yliopisto - Opetuksen kehittämisrahoitus

Johtajat

Hankkeen tavoitteena on kehittää projekti- ja palveluoppimisen malleihin perustuvaa yliopistopedagogiikkaa. Hankkeessa kehitetään yliopistopedagogiikkaa englanninkielisen Lifelong Learning and Sustainable Development –kandiohjelman, avoimen yliopiston kansanvälisten väyläopintojen ja muiden rinnakkaisten kehitysprojektien työpakettien tarpeisiin. Samalla tuetaan geneeristen taitojen ja oman alan työelämätaitojen ja -kontaktien syntymistä ja tällä tavoin myös kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä suomalaisille työmarkkinoille.

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen oppiaineessa on kehitelty pedagogista mallia, jossa yhdistetään projektipohjainen oppiminen (opiskelu kehittämisprojektissa) ja palveluoppiminen (opiskellaan ratkaisemalla yhteiskunnan ongelmia). Näiden pedagogisten mallien soveltaminen lisää erityisesti opintojen työelämärelevanssia. Malleja on hyödynnetty suomalaisissa yliopistoissa vielä varsin vähän. Mallia sovellettiin vuonna 2022 Lifelong Learning and Sustainable development bachelor-ohjelman tarpeisiin perusopintojen opintojaksoilla.

Jatkohanke kattaa kaksi kehittämiskohdetta:
1) Avoimen väyläopintojen pedagoginen kehittäminen
2) Kandiohjelman aineopintojen kurssien kehittäminen: projekteihin perustuvien virtuaalisten opintopiirien ja kansainvälisten työharjoittelujen pedagoginen kehittäminen.

Kehitettävä projekti- ja palveluoppimisen malleihin pohjautuva verkko- ja monimuoto-opetuksen pedagogiikka on sellaisenaan sovellettavissa myös muissa oppiaineissa. Kv-tutkinto-ohjelmien tukeminen ja niihin liittyvien sisältöjen ja pedagogisten ratkaisujen kehittäminen parantaa yliopiston kv-liikkuvuutta ja yhteistyötä, kun otetaan huomioon useiden käynnissä olevien hankkeiden kasvatustieteiden erillisten koulutusten yhdistäminen ja yhteisten, jouhevien ratkaisujen kehittäminen. Projektipohjaisia, perinteisiä ja virtuaalisia opintopiirejä kehitetään ja ne kytketään kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen oppiaineen aktiiviseen projektitoimintaan. Hankkeessa kehitetään esimerkiksi LLLSus-kandiohjelman työharjoittelu opintojaksoa (10 op) yhteistyössä Kansainvälisten osaajien kiinnittyminen Itä-Suomeen -projektin kanssa.

Hankkeen piirissä on myös kansainvälisen avoimen väylän tukeminen huomioimalla suoritustapojen soveltuvuuden avoimen yliopiston tarpeisiin. Avoin väylä mahdollistaa kv-kandiohjelmaan sisäänpääsyn ilman valintakokeita, mikä tuo todennäköisesti uusia asiakkaita väyläopintoihin kilvoittelemaan tutkinto-opiskelijan statuksesta.

Avainsanat