Tarkenna hakuasi

Yhteishanke sydän- ja verisuonitautien sekä diabeteksen aiheuttaman taakan vähentäminen profiilikuva

Yhteishanke sydän- ja verisuonitautien sekä diabeteksen aiheuttaman taakan vähentäminen

Projekti
01.11.2023 - 31.10.2027
Yhteiskuntatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

European Commission

Yhteishanke sydän- ja verisuonitautien sekä diabeteksen aiheuttaman taakan vähentäminen rahoittajan logo

Yhteistä toimintaa rahoittaa Euroopan komissio.

Johtajat

JACARDI on 21 maan yhteinen toimi, johon kuuluu 76 kumppania ja yli 300 kansanterveyden asiantuntijaa ja jota rahoittaa Euroopan komissio. Sen tavoitteena on vähentää sydän- ja verisuonitautien ja diabetes mellituksen sekä niihin liittyvien riskitekijöiden aiheuttamaa taakkaa yksilö- ja yhteiskuntatasolla puuttumalla sosiaaliseen eriarvoisuuteen; tauteja koskevan tietoisuuden lisääminen; standardoidun ja luotettavan tiedon laadun ja saatavuuden parantaminen koko potilaspolun ajan näyttöön perustuvaa terveyspolitiikkaa varten; tehokkaan primaariprevention toteuttaminen ja riskiväestön tunnistaminen; innovatiivisten hoitomallien toteuttaminen potilaan itsehoidon tuella; ja työmarkkinoille osallistumisen tukeminen Euroopan unionin maissa.

Itä-Suomen yliopisto (UEF) osallistuu WP5:een, WP7:ään ja WP9:ään, joissa UEF:n tavoitteena on edistää CVD- ja DM-datan saatavuutta, laatua, saavutettavuutta ja käyttöä. Sen tehtävänä on tunnistaa sydän- ja verisuonitauteja ja DM:ää koskevien kansainvälisten ja kansallisten tietojen käytettävissä olevat lähteet ja rekisterit sekä puutteet EU-maissa. Se osallistuu myös tietojen ominaisuuksien muotoiluun arvopohjaisia terveys- ja terveydenhuollon analyysejä varten sekä sydän- ja verisuonitautien ja DM-tietojen ja -rekisterien keräämisen, integroinnin ja käytön vertailuanalyysiin näyttöön perustuvaa politiikkaa varten.

JACARDI Newsletter | November 2023

https://thl.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/joint-action-on-cardiovascular-disease-and-diabetes-jacardi-      

Yhteistyö

Avainsanat