Ympäristöoikeuden tutkimusryhmä

01.08.2000 -

Tutkimusryhmä

Monitieteisesti ja kansainvälisesti orientoitunut tutkimusryhmä, jonka tutkimus kattaa sekä perinteisen että modernin ympäristöoikeuden keskeiset osa-alueet. Multidisciplinary and internationally oriented research group. The research covers central themes of traditional and modern environmental law.

Monitieteisesti ja kansainvälisesti orientoitunut tutkimusryhmä, jonka tutkimus kattaa keskeiset perinteisen ja modernin ympäristöoikeuden osa-alueet. Tutkimuksessa analysoidaan ympäristölainsäädäntöä ja sen soveltamiskäytäntöjä sekä haetaan monitieteisiä ratkaisuja ajankohtaisiin ympäristöongelmiin ja -konflikteihin. Tutkimuksen painotus on ollut viime vuosina luonnonvara- ja biotalousoikeudessa, maankäyttö- ja rakentamisoikeudessa, ympäristönsuojeluoikeudessa sekä ympäristöoikeudellisen ratkaisun teoriassa. Ryhmän tutkimuksen erityispiirteenä on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Tutkijat ovat soveltaneet tutkimustaan aktiivisesti erityisesti lainsäädännön kehittämis- ja täytäntöönpanohankkeissa. Tutkimusryhmän asiantuntemusta hyödynnetään laaja-alaisesti myös oikeustieteiden laitoksen opetustarjonnassa ja ympäristöalalla työskentelevien täydennyskoulutuksessa. Opiskelijoiden valittavana on Suomen laajin valikoima ympäristöoikeuden opintojaksoja, jotka on muokattu vastaamaan työelämän tarpeita.
Ryhmän sivut

Avainsanat

Ajanjakso

01.08.2000 -

Ryhmän jäsenet - UEF

Yhteistyökumppanit