Datalukutaito ja vastuullinen päätöksenteko (DATALIT)

Hanke tutkii datan käyttöä ja uusien datapohjaisten päätöksentekotyökalujen kehittämistä sosiaali- ja terveydenhuollon julkisissa organisaatioissa ja niiden päätöksenteossa. Kohteena ovat nykyiset käytännöt ja kehityshankkeet sekä niiden institutionaaliset ja yhteiskunnalliset sidokset ja vaikutu...

Elli Vento

Nuorempi tutkija, Kauppatieteiden laitos

Elsa Paronen

Tutkimuspäällikkö, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos