Aineettoman pääoman johtaminen

Aineettoman pääoman johtamisen tutkimusryhmä on monipuolinen, kehittyvä ja toisiinsa luontevasti kytkeytyviä teemoja yhdistelevä tutkimusyhteisö. Tutkimuskonteksteina painottuvat erityisesti asiantuntijaorganisaatiot, osuustoiminnalliset yritykset sekä pk-yritykset. Ryhmän tavoitteena on tuottaa ...

Anna Karttunen

Projektitutkija, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Anneli Hujala

Yliopisto-opettaja, suomi, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Anu Puusa

Professori, Kauppatieteiden laitos

Arto Koistinen

Tutkimusjohtaja (Research Director, SIB Labs:n johtaja (Director of SIB Labs), Dosent (Docent), SIB Labs

Ikääntymisen ja vanhuspalvelujen tutkimus

Vanhuspalvelujen tutkimusryhmä tarkastelee vanhuspalvelujen organisointia ja johtamista ja ikääntyneiden hyvinvointia monitieteisesti sekä kansallisesta että kansainvälisestä näkökulmasta.