Biogeokemian tutkimusryhmä

Biogeokemian tutkimusryhmä (BGC) on profiloitunut tutkimaan miten ilmastonmuutos ja toisaalta muutokset maankäyttömuodoissa vaikuttavat biogeokemiallisiin kiertoihin ja ilmakehän kannalta tärkeiden kaasujen dynamiikkaan. Tutkimusryhmässämme tehdään tutkimusta hyvin erilaisissa mittakaavoissa, al...

Mariana Ilha

Tutkijatohtori, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Virpi Jylhä

Yliopistonlehtori, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos