ANNA KåRLUND

Tutkijatohtori

Ruokalaakso-hankkeen proteiiniosaamisympäristön menetelmien pystyttämisestä ja kehittämisestä vastaava tutkijatohtori.

Koulutustaustani ja työkokemukseni sijoittuvat kasvibiologian ja elintarvikebiotekniikan aloille, pääasiassa marjatutkimukseen ja maatalouden sivutuotevirtojen soveltavaan tutkimukseen. Tällä hetkellä työskentelen Ruokalaakso-innovaatioekosysteemin proteiiniosaamisympäristössä in vitro -ruoansulatusmallien parissa. Tutkimusintressini kohdistuvat muun muassa eri tavoin prosessoitujen kasviperäisten proteiininlähteiden ja ihmisen ruoansulatusfysiologian vuorovaikutusten kartoittamiseen, erityisesti omiikka-teknologioiden ja kuvantamistyökalujen avulla.

Yhteystiedot

Organisaatio

Lääketieteen laitos, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Sähköposti

anna.karlund@uef.fi

Puhelin

050 436 0480

Avainsanat

Julkaisut

Tutkimusryhmät