Tarkenna hakuasi

Anniina  Kämäräinen

Anniina Kämäräinen

Yliopistonlehtori

Ylipistonlehtori ja tutkijatohtori

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

anniina.kamarainen@uef.fi | 050 305 6164

Opetan erityispedagogiikan oppiaineessa aineopintoja sekä syventäviä opintoja. Opettamiani aihealueita ovat muun muassa kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, oppimisen arviointi ja tuki sekä matemaattiset oppimisvaikeudet ja tuki. Lisäksi ohjaan kandidaatin tutkielmia, pro gradu -tutkielmia sekä opetusharjoitteluja.

Työskentelen tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopiston koordinoimassa ja Suomen akatemian rahoittamassa kansainvälisessä ja monitieteisessä ”Peer interactions involving children with autism spectrum disorder in inclusive classrooms” (PEICAS) -tutkimushankkeessa (2019-2024). Hankkeen tarkoituksena on laajentaa ymmärrystä ja keinoja tukea autismikirjon lasten sosiaalista osallisuutta inklusiivisissa luokissa. Hankkeessa tutkimme myös autismikirjon aikuisten kouluaikaisia muistoja sekä koulutus- ja työelämäpolkuja haastattelujen ja kirjoitelmien avulla.

Julkaisut

13/13 kappaletta