Tarkenna hakuasi

Anniina  Kämäräinen

Anniina Kämäräinen

Yliopistonlehtori

Ylipistonlehtori ja tutkijatohtori

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

anniina.kamarainen@uef.fi | 050 305 6164

0503056164
050 3056164
050 305 6164
+358 50 305 6164
+35850 305 6164
050 3056 164
+358 50 3056 164
+35850 3056 164
+358 50 3056164
+35850 3056164
+358503056164

Opetan erityispedagogiikan oppiaineessa aineopintoja sekä syventäviä opintoja. Opettamiani aihealueita ovat muun muassa kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, oppimisen arviointi ja tuki sekä matemaattiset oppimisvaikeudet ja tuki. Lisäksi ohjaan kandidaatin tutkielmia, pro gradu -tutkielmia sekä opetusharjoitteluja.

Työskentelen tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopiston koordinoimassa ja Suomen akatemian rahoittamassa kansainvälisessä ja monitieteisessä ”Peer interactions involving children with autism spectrum disorder in inclusive classrooms” (PEICAS) -tutkimushankkeessa (2019-2024). Hankkeen tarkoituksena on laajentaa ymmärrystä ja keinoja tukea autismikirjon lasten sosiaalista osallisuutta inklusiivisissa luokissa. Hankkeessa tutkimme myös autismikirjon aikuisten kouluaikaisia muistoja sekä koulutus- ja työelämäpolkuja haastattelujen ja kirjoitelmien avulla.

Julkaisut

13 kappaletta