ANTTI VIHOLAINEN

Yliopistonlehtori

Yhteystiedot

Organisaatio

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Fysiikan ja matematiikan laitos

Sähköposti

antti.viholainen@uef.fi

Puhelin

050 442 4459

Julkaisut

Opetustehtävät

Opetan pääasiassa matematiikan aineenopettajaopiskelijoille suunnattuja erikoiskursseja. Opettamiani kursseja ovat esimerkiksi:
- Koulumatematiikan harjoituskurssi
- Teknologia matematiikan opiskelun tukena
- Matemaattisen ajattelun erityispiirteet
- Matematiikan oppimisen tutkimus
- Euklidinen geometria

Lisäksi ohjaan matematiikan oppimista ja opetusta käsitteleviä pro gradu -tutkielmia.

Tutkimusryhmät