ANTTI VIHOLAINEN

Yliopistonlehtori

Yhteystiedot

Organisaatio

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Fysiikan ja matematiikan laitos

Sähköposti

antti.viholainen@uef.fi

Puhelin

050 442 4459

Opetustehtävät

Opetan pääasiassa matematiikan aineenopettajaopiskelijoille suunnattuja erikoiskursseja. Opettamiani kursseja ovat esimerkiksi:
– Koulumatematiikan harjoituskurssi
– Teknologia matematiikan opiskelun tukena
– Matemaattisen ajattelun erityispiirteet
– Matematiikan oppimisen tutkimus
– Euklidinen geometria

Lisäksi ohjaan matematiikan oppimista ja opetusta käsitteleviä pro gradu -tutkielmia.

Tutkimusryhmät - UEF

Julkaisut