Harri Kalimo

Professori

Professori, eurooppalainen ja kansainvälinen kiertotalousoikeus ja talousoikeus

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos

harri.kalimo@uef.fi

Talous ja ympäristö ovat kestävän tulevaisuuden peruselementtejä Suomessa, Euroopassa ja kansainvälisesti. EU pyrkii parantamaan taloutensa kilpailukykyä ja vastaamaan valtaviin ympäristöä koetteleviin haasteisiin resurssien ja biodiversiteetin hupenemisesta ympäristönmuutokseen. Ympäristön ja talouden haasteet ovat lisäksi tiiviissä vuorovaikutussuhteessa. Globaalin hyvinvoinnin kasvua on tavoiteltava niissä rajoissa jotka resurssin riittävyys nykyisille ja tuleville sukupolville asettaa. Haasteesta avautuu toisaalta huomattavia uusia mahdollisuuksia niille jotka ovat edistyksellisimpiä talouden vihertämisessä.

Edellä kuvatut yhteiskunnalliset haasteet ja mahdollisuudet ovat keskiössä professuurissani ”Kiertotalousoikeus ja kansainvälinen talousoikeus”. Yhteiskunnalliset tavoitteet ja niiden tukikeinojen määrittely ja toimeenpano tapahtuvat pitkälti Suomen, EU:n ja kansainvälisen ympäristö- ja talousoikeudessa ja -politiikassa ja niiden vuorovaikutussuhteissa. Professuurini tavoitteena on teoreettisesti edistyksellinen, politiikkarelevantti tutkimus- ja opetustoiminta näillä aloilla.

Julkaisut

8 kappaletta