Tarkenna hakuasi

Heidi  Hyytinen

Heidi Hyytinen

Professori

Yliopistopedagogiikan professori
FT, Yliopistopedagogiikan dosentti

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

heidi.hyytinen@uef.fi | +358 50 462 7870

Työskentelen yliopistopedagogiikan professorina. Tutkimukseni kohteena ovat oppiminen, opettaminen, ja koulutussiirtymät yliopistopedagogisesta näkökulmasta. Erityisesti tutkin korkeakouluopiskelijoiden geneerisiä taitoja, kuten kriittisen ajattelun ja argumentaation taitoja, sekä oppimisen säätelyä opintopolun eri vaiheissa. Teen kansallista sekä kansainvälistä tutkimusyhteistyötä geneeristen taitojen arvioinnin parissa. Keskeiset tutkimushankkeeni ovat KAPPAS2-hanke (Korkeakouluopiskelijoiden oppimistulosten arviointi Suomessa), Valmiina työelämään -tutkimushanke, ja PIONEERED-tutkimushanke (Pioneering Policies and Practices Tackling Educational Inequalities in Europe, Horizon 2020).

Julkaisut 2010-2024

Lisätietoa UEF:ia edeltävästä tutkimuksesta ja muista tutkimusaktiviteeteista löydät täältä.

Julkaisut

1/1 kappaletta