Tarkenna hakuasi

Kari  Korolainen

Kari Korolainen

Yliopistotutkija

FT, dosentti.
Yliopistotutkija, perinteen ja kulttuurin tutkimus.
Tutkin rajoja ja perinnettä ja teen sarjakuvia tutkimukseeni liittyen.

Karjalan tutkimuslaitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

kari.korolainen@uef.fi | 050 575 6670

0505756670
050 5756670
050 575 6670
+358 50 575 6670
+35850 575 6670
050 5756 670
+358 50 5756 670
+35850 5756 670
+358 50 5756670
+35850 5756670
+358505756670

Miten perinteet – kulttuuriset jatkuvuudet niin suullisissa ja esineellisissä perinteissä kuin tapakulttuureissa – suhteutuvat maantieteellisiin ja muihin rajoihin sekä ihmisten moninaisiin liikkuvuuksiin? Entä miten nämä asiat hahmottuvat esineympäristöjen, esteettisten seikkojen ja kuvien, erityisesti piirrosten kautta? Kuinka kauneus, aineeton perintö tai rajat asettuvat kuviksi – jos ylipäätään asettuvat? Millaisia näkökulmia tutkimus ja taide, yhdessä ja erikseen, avaavat näihin kysymyksiin?

Perinteentutkija Kari Korolainen on erikoistunut perinteiden tutkimisen ohella kuvallisen ja materiaalisen kulttuuriin kysymyksiin, niin teoreettisesti kuin käytännössä. Kadonnut kinnas ja muita tarinoita -hankkeessa (1.8.2018 -31.7.2020) Korolainen yhdisti tutkimusta ja taidetta tekemällä tutkimuksen rinnalla sarjakuvaa. Sarjakuva-albumi Marjatta & Ilman Kinna (Kustantaja: Kirjokansi) julkaistiin Helmikuussa 2020. Aiemmin Korolainen on tutkinut taiteen rajamaastoja suhteessa kodin esineympäristöihin ja kalendaariperinteisiin taiteistumisen näkökulmasta. Lisäksi Korolaisen asiantuntemus ulottuu perinnetieteellisten aineistojen keruuseen ja arkistointiin. Korolainen on työskennellyt arkisto- ja museotehtävissä muun muassa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistossa ja Pohjois-Karjalan museossa. Korolaisella on myös taidealan koulutus ja hän on toiminut aiemmin kuvataiteilijana.

Julkaisut

12 kappaletta