Ympäristökulttuurin tutkijaverkosto

Tutkimusryhmä

Ympäristökulttuurin tutkijaverkosto koostuu ihmisistä, jotka ovat kiinnostuneita kulttuurin ja ympäristön välisistä suhteista. Valtakunnallinen verkosto edustaa kulttuuri- ja yhteiskuntatieteellistä näkökulmaa ympäristötutkimuksessa. Verkosto sai alkunsa syksyllä 2007 Joensuussa ja sen toiminta on osa Itä-Suomen yliopiston monitieteistä LYY (Luonnonvarat, ympäristö, yhteiskunta) -instituuttia.

Miksi ympäristökulttuurin tutkimusta tarvitaan? Ihminen on osa luontoa, jolloin ihminen kulttuureineen on myös tärkeä osa kokonaisvaltaista ympäristötutkimusta. Kulttuuri- ja yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus ja -vaikuttaminen ovat tärkeitä osa-alueita, kun tavoitellaan luonnonvarojen kestävän käytön toteutumista. Kestävän käytön periaatteiden toteutumisen edellytyksenä on, että ihminen ympäristössään - sen eläjänä, käyttäjänä ja muokkaajana - tulee ymmärretyksi ja huomioon otetuksi ekologisten ja taloudellisten näkökulmien rinnalla.

Ympäristön kulttuuristen merkitysten, kuten arvojen, asenteiden ja erilaisten tulkintojen havaitseminen ja näkyväksi tekeminen ovat valtakunnallisen Ympäristökulttuurin tutkijaverkoston keskeisiä tavoitteita. Verkoston kivijalka on monitieteisessä tutkimuksessa. Verkosto pyrkii vahvistamaan ja lisäämään kulttuuri- ja yhteiskuntatieteellisten näkökulmien huomioon ottamista ympäristötutkimuksessa ja luomaan yhteyksiä myös tutkimusmaailman ulkopuolelle. Lisäksi nähdään tärkeänä vuorovaikutus ja yhteistyö eri alojen asiantuntijoiden ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden välillä.

Ympäristökulttuurin tutkijaverkosto tarjoaa tieteellisen tutkimuksen ja keskustelun keinoin mahdollisuuden verkottua, vaikuttaa yhteiskuntaan ja muodostaa tutkimus- ja yhteistyöhankkeita. Verkosto järjestää kokoontumisia ja tapahtumia erilaisissa ympäristöissä ja osallistuu tieteellisiin seminaareihin. Kokoontumisissa verkostoon kuuluvat voivat esimerkiksi esitellä omia tutkimuksiaan, kertoa kuulumisia kiinnostavista ympäristöön ja kulttuuriin liittyvistä seminaareista ja kongresseista, taidetapahtumista ja näyttelyistä.

Verkoston tiedotus ja yhteydenpito tapahtuvat sen oman ykverkosto-sähköpostilistan kautta. Listalle voi liittyä ottamalla yhteyttä verkoston ylläpitäjiin: Kirsi Laurén (kirsi.lauren (at) uef.fi) tai Noora Vikman (noora.vikman (at) uef.fi).

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

Yhteistyökumppanit