Tarkenna hakuasi

Lasse  Eronen

Lasse Eronen

Yliopistonlehtori

Matematiikan pedagogiikka, KT

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Filosofinen tiedekunta

lasse.eronen@uef.fi | 050 572 8068

TUTKIJANA
Dosentti, matematiikan oppimisen ja opetuksen tutkimus

Olen julkaissut laajan kirjon artikkeleita, jotka käsittelevät matematiikan opetusta ja oppimista eri oppimisympäristöissä, opettajankoulutusta sekä oppilaiden kokemuksia matematiikasta ja sen opiskelusta. Artikkelini käsittelevät muun muassa oppilaskeskeistä oppimista, teknologian hyödyntämistä opetuksessa, kestävän kehityksen teemoja ja oppilaiden reflektointia matemaattisissa ongelmanratkaisutilanteissa.

Tutkijana olen kiinnostunut kehittämään matematiikan opetusta oppilaskeskeisempään suuntaan ja käyttämään teknologiaa opetuksessa. Lisäksi tutkin opettajankoulutusta ja pyrin kehittämään sitä entistä vaikuttavammaksi. (ChatGPT:n generoima julkaisuluettelon perusteella)

OPETTAJANA
Taitava opettaja 2023 -palkinto

Lasse Eronen: Eronen on kehittänyt opetustaan vuosien ajan tutkimusperustaisesti ja tehnyt yhteistyötä niin lähikollegoiden kanssa kuin tiedekuntien välillä. Lasse käyttää oppimisanalytiikkaa opetuksensa kehittämiseen, ja hän on toiminut itsearvioinnin vastuukehittäjänä Arviointimaa-verkkoympäristön kehitystyössä. Opiskelijapalautteen hyödyntämisen lisäksi hän osallistaa opiskelijoita pro-gradu-tutkielmien avulla, joissa käsitellään opetuksen kehittämisen teemoja. Tutkimusperustainen toiminta sekä käytänteiden jakaminen korostuu Erosen opetuksessa ja on osana myös työelämätaitojen kehittämistä. (UEF, Taitava opettaja 2023 palkinnon palkintoperustelut)

Julkaisut

59/61 kappaletta