Tarkenna hakuasi

Laura  Hirsto

Laura Hirsto

Professori

Laura Hirsto on kasvatustieteen, erityisesti yleissivistävän opetuksen tutkimuksen, professori.

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Filosofinen tiedekunta

laura.hirsto@uef.fi | 050 380 4674

0503804674
050 3804674
050 380 4674
+358 50 380 4674
+35850 380 4674
050 3804 674
+358 50 3804 674
+35850 3804 674
+358 50 3804674
+35850 3804674
+358503804674

Keskeisenä tutkimuskohteena Hirstolla on ollut oppimisympäristöjen tutkiminen oppimisen prosessien sekä opetuksen ja pedagogiikan näkökulmista. Viimevuosina Hirsto on johtanut oppimisanalytiikkaan ja oppimisanalytiikkapedagogiikkaan liittyvää laajaa Business Finlandin rahoittamaa hanketta, jossa on tutkittu perusopetuksen oppilaiden, yliopisto-opiskelijoiden ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden oppimista moninaisen oppimisanalytiikkadatan avulla. Hankkeessa on rakennettu itseohjautuvaa oppimista tukevia oppimisympäristöjä erilaisten pedagogisten lähestymistapojen avulla (kuten ilmiölähtöinen oppiminen ja käänteinen opetus). Tässä tutkimuksessa on tehty kiinteää yhteistyöstä tietojenkäsittelytieteen ja kasvatustieteen tutkijoiden kanssa, ja on hyödynnetty instituutiotasoista dataa ja perinteistä logidataa yhdessä laajennetun oppimisanalytiikka datan kanssa sekä opetuksen ja oppimisen kontekstien observointia ja opettajien ja oppilaiden/opiskelijoiden haastatteluita.

Hirsto toimi pitkään yliopistopedagogisena yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa ja kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Vuodesta 2015 hän on työskennellyt pääasiassa Itä-Suomen yliopiston Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastolla ensin Savonlinnan kampuksella ja sitten Joensuun kampuksella. Vuonna 2020 hänet valittiin kasvatustieteen professoriksi Itä-Suomen yliopiston Filosofiseen tiedekuntaan. Hän on kasvatuspsykologian dosentti Helsingin yliopistossa.

Julkaisut

65 kappaletta