Ameba-tiimi

01.09.2015 -

Tutkimusryhmä

Itä-Suomen yliopiston oppimisympäristöjen tutkimusperustaisen kehittämisen Ameba-tiimi tutkii oppimista, opetusta ja oppimisympäristöjä korkea-asteella.

Tutkimusintresseihin kuuluvat tällä hetkellä 2000-luvun taidot, oppimisympäristönäkökulmat, opettajien taidot ja kompetenssit, digitaalisuus ja oppimisen arivointi. Tällä hetkellä Ameba-tiimin tutkimuskohteena on erityisesti käänteinen opetus ja oppiminen.
Ryhmän sivut

Avainsanat

Ajanjakso

01.09.2015 -

Ryhmän jäsenet - UEF

Yhteistyökumppanit