Tarkenna hakuasi

Marianna  Virtanen

Marianna Virtanen

Professori

PsT, Helsingin yliopisto; PhD (epidemiologia) University College London, Iso-Britannia; työterveyspsykologian dosentti (JyU). Osaamisalueet työterveyden psykologia, työkyky, mielenterveys, rekisteritutkimus, ilmastonmuutos ja työelämä.

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

marianna.virtanen@uef.fi | 050 448 3445

Tutkin työelämää ja sen muutosta; tutkimukseni kohdistuu erityisesti mielenterveyteen, työkykyyn ja sairauspoissaoloihin. Tällä hetkellä on meneillään kaksi täydentävällä rahoituksella rahoitettua tutkimushanketta. Osallistumme yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Työterveyslaitoksen kanssa Suomen Akatemian tutkimusohjelmaan Digitaaliset ihmistieteet (2020-23) tutkimalla osahankkeessamme digitaalisten tietovarantojen käyttöä työkuormituksen tutkimuksessa terveydenhuollossa. Olemme myös mukana konsortiossa, joka tutkii ilmastonmuutoksen yhteyttä terveyteen Suomen Akatemian tutkimusohjelmassa (2020-24). Teen tutkimusyhteistyötä Karoliinisen Instituutin Insurance Medicine -yksikön kanssa Ruotsissa.

Julkaisut

88/88 kappaletta