MIKKO HERRALA

Tutkijatohtori

Työskentelen tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopiston vesitutkimusyhteisössä.


Itä-Suomen yliopiston vesitutkimus yhdistää laaja-alaisesti Itä-Suomen yliopiston vesitutkijoita ja tutkimusryhmiä. Vesitutkimuksen tavoitteena on tehdä kansainvälisesti korkeatasoista vesialan tutkimusta ja kouluttaa vesialan osaajia. Osana tätä kokonaisuutta tutkin mikromuovien mahdollisia haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen. Pyrin tunnistamaan vesiympäristössä olevia mikromuoveja analyyttisillä menetelmillä bioinformatiikkaa hyödyntäen ja teen tutkimusta soluviljelmillä käyttäen erilaisia toksikologisia menetelmiä.

Olen mukana myös BioColour (Biovärit - Väripaletti biopohjaisille väriaineille ja pigmenteille) -hankkeessa, jonka tarkoituksena on kehittää uusia menetelmiä luonnosta peräisin olevien väriaineiden tuotantoon ja niiden käyttöön, mikä mahdollistaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisten sovellusten kehittämisen tekstiileissä, pakkauksissa ja pinnoitteissa. Kyseisessä projektissa tutkimme uusia väriaineita soluviljelmissä  toksikologian menetelmin niiden turvallisuuden varmistamiseksi.

Vuosina 2014-2019 työskentelin Ympäristö- ja biotieteiden laitoksella Säteily- ja kemikaalitutkimuksen ryhmässä, jossa tein myös väitöskirjani. Tutkimukseni aiheena oli sähkömagneettisten kenttien biologiset vaikutukset, erityisesti genotoksisuus ja genomin epävakaus.

Yhteystiedot

Organisaatio

Terveystieteiden tiedekunta, Farmasian laitos

Sähköposti

mikko.herrala@uef.fi

Puhelin

040 355 2598

Avainsanat

Tutkimusryhmät - UEF

PROJEKTIT - UEF

Linkit

Julkaisut