NIINA GRåSTEN

Projektitutkija

KTM


Gråsten on sosiaalioikeuden tohtorikoulutettava, joka on kiinnostunut vammaisten ja pysyvästi toimintarajoitteisten henkilöiden oikeuksista.

Väitöskirjatyössään Gråsten tutkii, miten vammaisuus määritellään oikeudellisessa ajattelussa Suomessa tällä hetkellä. Lisäksi häntä kiinnostaa, miten laintulkinta vaikuttaa vammaisten oikeuksien toteutumiseen kuntien vammaispalveluiden asiakkaina. Tutkimuksen empiirisen osan kohderyhmänä on ei-kehitysvammaiset autismikirjon henkilöt.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos

Sähköposti

niina.grasten@uef.fi

Puhelin

050 440 8846

Avainsanat

Tutkimusryhmät