NIINA SYRJäNEN

Yliopisto-opettaja

Opetan saksan kieltä ja kääntämistä.


Väitöskirjatutkimuksessani keskityn kieliin, kääntämiseen ja tulkkaukseen sodan kontekstissa - selvitän arkistoaineiston pohjalta, millaista käännöstoimintaa talvi- ja jatkosodan päämajassa oli ja miten se oli järjestetty. Ylipäätään kääntämisen ja tulkkauksen sosiologinen ulottuvuus kiehtoo minua: valtasuhteet, toimijuus, käännöspolitiikat, oikeuksien toteutuminen, käännöskulttuurit.