Tarkenna hakuasi

Nina  Kumpulainen

Nina Kumpulainen

Projektitutkija

Metsätieteiden osasto, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

nina.kumpulainen@uef.fi | 050 476 7938

0504767938
050 4767938
050 476 7938
+358 50 476 7938
+35850 476 7938
050 4767 938
+358 50 4767 938
+35850 4767 938
+358 50 4767938
+35850 4767938
+358504767938

FM, ekologia ja evoluutiobiologia

Suot ovat tärkeässä roolissa hiilivarastoina, mutta ne tarjoavat lisäksi lukuisia muita hyödyllisiä ekosysteemipalveluita. Silti suuri osa soista on ojitettu, jolloin soiden toiminta, erityisesti hiilenkierto ja kasvihuonekaasujen dynamiikka, on myös muuttunut. Väitöskirjatutkimuksessani mm. kehitän soiden ennallistamismenetelmää, joka nopeuttaisi suon toiminnallisen monimuotoisuuden palautumista ja vähentäisi ennallistamisen yhteydessä syntyviä metaanipäästöjä. Menetelmän keskiössä on rahkasammalten siirtoistutuskoe.

Aiemmin olen tutkinut myös värjärinuolimyrkkysammakoiden (Dendrobates tinctorius) nuijapäiden välistä käyttäytymistä ja komealupiinin (Lupinus polyphyllus) vaikutusta tienpiennarten kovakuoriaislajistoon.