Peat&Trees - Suo- ja maaekologian tutkimusryhmä

02.02.2012 -

Tutkimusryhmä

Ilmaston lämpeneminen ja muutokset maan- ja luonnonvarojen käytössä muokkaavat pohjoisia ekosysteemejä ennennäkemättömällä tavalla. Ryhmämme tutkii globaalien muutosten vaikutuksia suoekosysteemeihin sekä ihmisten ja luonnon väliseen suhteeseen.

Organisaatio

Metsätieteiden osasto, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Ryhmän kuvaus

Esittelykuva ryhmästä Peat&Trees - Suo- ja maaekologian tutkimusryhmä

Peat&Trees -ryhmän tutkijoita. Kuvassa vasemmalta oikealle: Kaisa K. Vainio, Henni Talvikki Ylänne, Eeva-Stiina Tuittila, Egle Köster, Janna M. Barel, Syamili Manoj Santhi, Olivia Kuuri-Riutta, Elisa Männistö. Kuva: Varpu Heiskanen/UEF

Globaalit muutokset ilmastossa, luonnonvarojen- ja maankäytössä sekä kaupungistumisessa vaikuttavat pohjoisiin ekosysteemeihin. Ekosysteemien ominaisuudet ja toiminta muuttuvat, mikä puolestaan vaikuttaa ilmastoon, yhteiskuntiin ja ihmisten hyvinvointiin. Tutkimme ekosysteemien sopeutumista muuttuviin olosuhteisiin, mahdollisia palautemekanismeja sekä ihmisten ja ekosysteemien välisiä suhteita.

Olemme monitieteinen ryhmä, joka tekee sekä perustutkimusta että soveltavaa tutkimusta. Tutkimusryhmämme ylittää tieteenalojen välisiä rajoja ja auttaa jäseniään kehittymään tieteellisellä uralla kannustavassa ilmapiirissä.

Alla kerromme lisää meneillään olevista tutkimusprojekteistamme, kenttätutkimusalueistamme, käyttämistämme laboratoriotiloista sekä yhteistyökumppaneistamme. Kerromme myös uutisia ja ilmoitamme avoinna olevista työpaikoista ja opinnäytetyömahdollisuuksista. Jos sinulla on tutkimusidea tai yhteistyöehdotus, ota rohkeasti yhteyttä!

Tutkimusteemamme

Ilmaston ja maankäytön muutoksen vaikutukset soilla

 • Kasvillisuuteen
 • Mikrobeihin
 • Hiilitasapainoon ja kasvihuonekaasuvirtauksiin (CO2, CH4, BVOC)

Ihmisen ja ympäristön vuorovaikutus

 • Ihmisten suhtautuminen kaupunkimetsiin Suomessa
 • Ihmisten ja puiden väliset suhteet

Tutkimusprojektit

 • ReindeerPaths – Kohti mekaanista ymmärrystä porolaidunnuksen vaikutuksista soiden hiilitasapainoon (http://reindeerpaths-hankkeen sivut)
 • BorPeat – Boreaalisten soiden kuivuminen – vaikutukset ja mekanismit
 • Puut Lähellämme – hanke tutkii ihmisille tärkeitä puuyksilöitä (Puut Lähellämme – hankkeen sivut)
 • Viimeaikaiset ilmaston aiheuttamat muutokset pohjoisten soiden kasvi- ja kuoriamebayhteisöjen lajistoissa ja toiminnallisissa ominaisuuksissa
 • ”Metsäonnellisuusindeksi” – Sosiaalikulttuuriset ulottuvuudet suomalaisissa kaupunkimetsissä.
 • “WaterLANDS – Water-based solutions for carbon storage, people and wilderness (WaterLANDS – hankkeen sivut)
 • ”TurvaHiili” – Heikkotuottoisten metsäojitettujen soiden ennallistaminen – oikeilla kohdevalinnoilla ja hyvillä käytänteillä kohti turvattua maaperän hiilivarastoa ja kohentunutta toiminnallista monimuotoisuutta TurvaHiili-hankkeen sivut

Kenttätutkimusalueet

Tutkimusalueemme sijaitsevat Keski-Suomessa lähellä Hyytiälän tutkimusasemaa. Asemalta löytyy laboratoriotiloja sekä majoitusmahdollisuuksia.

Tärkeimmät tutkimusalueemme ovat Lakkasuo ja Siikaneva. Lakkasuolla tutkimme yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa pitkäaikaista koeasetelmaa, jossa vedenpintaa lasketaan ja näin simuloidaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia suon kasvilajistoon, biomassan tuotantoon, mikrobiyhteisöihin ja kasvihuonekaasutaseeseen kolmella eri ravinteisuustasolla. Lakkasuo on osa ELTER-, ANAEE- ja INTERACT-verkostoja. Siikanevan sarasuolla (livekamera SN1) ja Siikanevan rahkasuolla (livekamera SN2) tutkitaan muun muassa luonnontilaisen sara- ja rahkasuon kasvillisuutta ja kasvihuonekaasujen vaihtoa, sekä näiden ajallista ja paikallista vaihtelua. Siikanevan sarasuo on osa ICOS-verkostoa, ja siellä toimimme yhteistyössä Helsingin ja Potsdamin yliopistojen kanssa.

Ryhmämme jäsenet ovat tekevät tutkimusta myös Lompolojänkkä-suolla Luoteis-Lapissa, ja Pöyrisjärven erämaa-alueella. Ilmatieteenlaitos ylläpitää pysyviä kasvihuonekaasumittauksia Lompolojänkällä, ja se on myös osa ICOS-verkostoa, minkä vuoksi se tarjoaa erinomaiset puitteet kasvillisuuden ja kasvihuonekaasujen vuorovaikutuksen tutkimiselle.

Laboratoriot

Metsätieteiden osastolla on erinomaiset laboratoriotilat lämpösäädeltävine kasvukammioineen ja juurilaboratorio. (Laboratorion varustelista)

Yhteistyökumppanit

Tutkimusryhmämme on osa Ilmastopakotteet, ekosysteemit ja terveys (CLEHE) -tutkimusyhteisöä Itä-Suomen yliopistossa, Suomen Akatemian lippulaivaprojektia ”Ilmakehän ja ilmaston osaamiskeskus ACCC” (Atmosphere and Climate Competence Center) ja Euroopan Unionin AnaEE – tutkimusifrastuktuuria. Osallistumme myös ICOS:in kasvihuonekaasujen mittaukseen ja FLUXnet – verkostoon.

Teemme tiivistä yhteistyötä mm. Helsingin Yliopisto, Ilmatieteen laitoksen ja Geologisen tutkimuskeskuksen kanssa.

Rahoittajat

 • Suomen Akatemia
 • Koneen Säätiö
 • EU Horizon 2020
 • Maa- ja metsätalousministeriö
Ryhmän sivut

Avainsanat

Ajanjakso

02.02.2012 -
  • PhD opportunity - Peatland restoration (deadline 25 may)

   +

   We have an open PhD position related to peatland restoration as part of the RaPa-project (Return of Sphagnum moss). The RaPa project will restore an area of 100 hectares of peatland near Ilomantsi and study the restoration process. This two-year project is part of a package of climate measures called Catch the Carbon, and is a collaboration between the Finnish Association for Nature Conservation, the University of Eastern Finland and Tornator and Hiilipörssi Forestry companies. As our new Early Stage Researcher, you will be a part of the Peatland and Soil Ecology Group (https://uefconnect.uef.fi/en/group/peattrees-peatland-and-soil-ecology-research-group/) of the School of Forest Sciences at the Faculty of Science and Forestry. The position is located in Joensuu, Finland. Come work with us! Send your application by 25th May.

   More information: https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=16&id=000013362&lang=en

   Etsimme nuorempaa tutkijaa tekemään väitöskirjaa RaPa (Rahkasammalen Paluu) -projektiimme. Projektissa ennallistetaan sadan hehtaarin suoalue Ilomantsissa ja tutkitaan suon ennallistumisprosessia. Kaksivuotinen projekti on osa Hiilestä Kiinni -ilmastotoimipakettia, ja sen toteuttavat yhteistyössä Itä-Suomen yliopisto, Suomen Luonnonsuojeluliitto, Tornator Oy ja Hiilipörssi Oy. Nuorempana tutkijana tulisit osaksi Suo- ja maaekologian tutkimusryhmää (https://uefconnect.uef.fi/en/group/peattrees-peatland-and-soil-ecology-research-group/), joka toimii Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osastolla, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Työpaikkakunta on Joensuu.

   Liity joukkoomme ja lähetä hakemuksesi viimeistään 25.5.
   Lisää tietoa ja hakemukset:
   https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=16&id=000013362&lang=fi
  • New publications of Dr. Janna Barel in Biosis project

   +
   Creamer et al: The life of soils: Integrating the who and how of multifunctionality, https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2022.108561
   Zwetsloot et al: A flexible selection tool for the inclusion of soil biology methods in the assessment of soil multifunctionality, https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2021.108514
   There is a website summarising the information from the papers. On this website you can also explore and use the selection tool from Zwetsloot et al: https://biosisplatform.eu/
  • Our latest news in Twitter

   +
   We have launched our own page in Twitter.
   We will be sharing research updates, paper recommendations, and other science-related content. Follow us!

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

Yhteistyökumppanit

Linkit

Julkaisut