Tarkenna hakuasi

Noora  Heiskanen

Noora Heiskanen

Yliopistotutkija

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

noora.heiskanen@uef.fi | 050 413 0458

Noora tutkii erityispedagogiikkaan, erityisesti varhaiserityiskasvatukseen liittyviä teemoja (tuen suunnittelu, dokumentointi ja arviointi, varhaiskasvatuksen erityisopettajan työ, käyttäytymisen tukeminen, osallisuus). Noora on varhaiserityiskasvatuksen asiantuntija, joka tekee aiheen tutkimukseen liittyen sekä kansallista että kansainvälistä yhteistyötä ja on laajasti verkostoitunut myös yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Nooran työtehtäviin kuuluvat tutkimus, opetus, ohjaus sekä yhteiskunnallinen toiminta. Noora on johtanut vuosina 2020-2021 opetus- ja kulttuuriministeriön tilaamaa laajaa kansallista varhaiskasvatuksen tuen ja inkluusion käytäntöjen selvityshanketta. Tällä hetkellä hän johtaa Lapsen tuen hallintopäätökset varhaiskasvatuksessa -tutkimushanketta ja Vaativa tuki varhaiskasvatuksessa (Vaka-Tuvet) -täydennyskoulutus- ja tutkimushanketta. Lisäksi Noora toimii Suomen Kasvatustieteellisen seuran Varhaiskasvatuksen ja varhaiserityiskasvatuksen (VAKAe) – teemaryhmän johtoryhmässä sekä Barn– Forskning om barn og barndom i Norde – julkaisun toimituskunnassa. Hän on Lapsuudentutkimuksen seuran hallituksen varajäsen. Noora on taustaltaan varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja hän on toiminut opetustehtävissä niin varhaiskasvatuksessa, toisella asteella kuin yliopistossa.

Julkaisut

23/23 kappaletta