NOORA HEISKANEN

Yliopistotutkija

Noora tutkii erityispedagogiikkaan, erityisesti erityiserityiskasvatukseen liittyviä teemoja (tuen suunnittelu, dokumentointi ja arviointi, varhaiskasvatuksen erityisopettajan työ, käyttäytymisen tukeminen, osallisuus). Noora on varhaiserityiskasvatuksen asiantuntija, joka tekee aiheen tutkimukseen liittyen sekä kansallista että kansainvälistä yhteistyötä ja on laajasti verkostoitunut myös yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Nooran työtehtäviin kuuluvat tutkimus, opetus, ohjaus sekä yhteiskunnallinen toiminta. Noora on johtanut vuosina 2020-2021 opetus- ja kulttuuriministeriön tilaamaa laajaa kansallista varhaiskasvatuksen tuen ja inkluusion käytäntöjen selvityshanketta. Tällä hetkellä hän johtaa Opetushallituksen Vaativa tuki varhaiskasvatuksessa (Vaka-Tuvet) -täydennyskoulutus- ja tutkimushanketta. Lisäksi Noora toimii Suomen Kasvatustieteellisen seuran Varhaiskasvatuksen ja varhaiserityiskasvatuksen (VAKAe) - teemaryhmän johtoryhmässä sekä Barn– Forskning om barn og barndom i Norde – julkaisun toimituskunnassa. Hän on Lapsuudentutkimuksen seuran hallituksen varajäsen. Noora on taustaltaan varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja hän on toiminut opetustehtävissä niin varhaiskasvatuksessa, toisella asteella kuin yliopistossa.

Yhteystiedot

Organisaatio

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Erityispedagogiikka

Sähköposti

noora.heiskanen@uef.fi

Puhelin

050 413 0458

Avainsanat

Opetustehtävät

Varhaiserityiskasvatuksen, pedagogiseen dokumentaatioon ja siirtymiin liittyvä opetus, kansainvälisten opiskelijoiden opintojaksot, tutkielmaseminaarit ja -ohjaus, väitöskirjaohjaus

Yhteiskunnalliset tehtävät

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Oikeus oppia – Oppimisen tuen, lapsen tuen ja inkluusion edistämistoimia varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa valmisteleva työryhmän varhaiskasvatusjaoston ja tutkijajaoston jäsen

Suomen Kasvatustieteellisen seuran Varhaiskasvatuksen ja varhaiserityiskasvatuksen (VAKAe) – teemaryhmän johtoryhmän jäsen

Barn– Forskning om barn og barndom i Norde – julkaisun toimituskunnan jäsen

Lapsuudentutkimuksen seuran hallituksen varajäsen

Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat Sveot ry:n hallituksen varajäsen

Yhteistyö lukuisten kuntien ja paikallisten toimijoiden kanssa varhaiserityiskasvatuksen kehittämiseen ja koulutuksiin liittyen.

Tutkimusryhmät ja -projektit

Vaativa tuki varhaiskasvatuksessa (OPH, 2021-2022) -hankkeen vastuullinen johtaja.

Kehityksen ja oppimisen tuki ja inklusiivisuus varhaiskasvatuksessa, selvityshankkeen vastuullinen johtaja (OKM, 2020-2021).

ProKoulu- ja ProVarhaiskasvatus – tutkimusryhmän jäsen (johtaja professori Hannu Savolainen).

PROJEKTIT - UEF

Linkit

Tiedostot