Tarkenna hakuasi

Outi  Nuutinen

Outi Nuutinen

Vieraileva tutkija

Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

outi.nuutinen@uef.fi

Takanani on 32 vuoden kokemus koko elinkaaren käsittävästä ravitsemushoidon opetuksesta ja sen kehittämisestä laillistettujen ravitsemusterapeuttien (TtM) koulutuksessa. Ohjaamani pro gradu-tutkielmat ovat keskittyneet ravitsemushoidon toteutumiseen ja kehittämiseen.

Parhaillaan ohjaan yhteistyössä monitieteisen tutkimusryhmän jäsenenä ja vastuututkijana kahta väitöskirjatutkimusta: ”SAPERE-ruokakasvatus – yhteys 3-5- vuotiaiden lasten kasvisten, marjojen ja hedelmien käyttöön kotona ja päiväkodeissa” ja ”RUOKAA MIELELLE – motivoiva ja voimavarakeskeinen ryhmämuotoinen ravitsemuskuntoutus osana masennuksen hoitoa”. Siinä selvitetään ryhmämuotoisen, motivoivan ja voimavarakeskeisen Ruokaa mielelle – intervention yhteyttä masennuksen lievittymiseen, ruokavalion laadun, syömiskäyttäytymisen, elämänlaadun sekä työ- ja toimintakyvyn paranemiseen, hyväksyttävyyteen ja kustannusvaikuttavuuteen osana kokonaishoitoa.

Työryhmäjäsenyydet osana työkuvaani: ”Ravitsemushoito. Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntotutuskeskuksiin” (VRN 2010); ”Lasten lihavuuden ehkäisy ja hoito” PsT Susanna Angle’n kanssa Lihavuus -kirjassa (Duocecim 2015) sekä ”Hyvät ravitsemuskäytännöt – Ravitsemusterapeutit ja ravitsemusasiantuntijat osana terveyden edistämistä ja ravitsemushoitoa” (RTY 2020).

FT, laillistettu ravitsemusterapeutti

puh. +358 504691779

Julkaisut

40/40 kappaletta