PäIVI ATJONEN

Professori

Olen tutkinut työurani aikana muun muassa perusopetuksen opetussuunnitelmia, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä sekä pedagogista etiikkaa. Viimeiset 15 vuotta olen keskittynyt arvioinnin tutkimukseen. Minua kiinnostaa sekä perusopetuksen että yliopistojen oppimisen ja osaamisen arviointi ja akateeminen tieteellinen vertaisarviointi. Erityinen kiinnostukseni kohdentuu kehittävään arviointiin. Toimin aktiivisena opetus- ja kasvatusalan täydennyskouluttajana juuri tutkimusalallani arvioinnissa.

Yhteystiedot

Organisaatio

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede

Sähköposti

paivi.atjonen@uef.fi

Puhelin

050 442 1180

Avainsanat

Julkaisut SoleCRIS-palvelussa

TUTKIMUSRYHMÄT - UEF

Linkit

Julkaisut