PäIVI ATJONEN

Professori

Olen tutkinut työurani aikana muun muassa perusopetuksen opetussuunnitelmia, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä sekä pedagogista etiikkaa. Viimeiset 15 vuotta olen keskittynyt arvioinnin tutkimukseen. Minua kiinnostaa sekä perusopetuksen että yliopistojen oppimisen ja osaamisen arviointi ja akateeminen tieteellinen vertaisarviointi. Erityinen kiinnostukseni kohdentuu kehittävään arviointiin. Toimin aktiivisena opetus- ja kasvatusalan täydennyskouluttajana juuri tutkimusalallani arvioinnissa.