Tarkenna hakuasi

Pasi Eskelinen

Yliopistonlehtori

Matematiikkakasvatus

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Filosofinen tiedekunta

pasi.eskelinen@uef.fi | 050 344 8238

Opetuksen ja tutkimuksen intressejä

Toimin vastuuopettana opintojaksoilla Matematiikan pedagogiset perusteet ja Kvantitatiivinen tutkimus 1 monimuoto-opetus sekä Kvantitatiivinen tutkimus 1 harjoitukset. Lisäksi opetan mm. kurssilla Oppimistaitojen perusteet. Toimin myös luokanopettajien oppimisen perusteiden harjoittelussa matematiikan didaktikkona.

Tutkimukseni ovat koskettaneet mm.  luokanopettajaopiskelijoiden käsitystä tiedosta ja oppimisesta,  design-prosesseja, kollaboratiivisia ryhmäilmiöitä, opiskelijoiden matematiikkakuvaa, oppimismotivaatioita sekä oppimisen reflektointia.

Kuulun MATLOK-tutkimusryhmään, jossa tutkimme mm. oppijan matematiikkakuvaa, asenteita matematiikkaa kohtaan, kongnitiivista suoriutumista sekä itsesäätely- ja motivaatiotaitoja.

 

 

Julkaisut

20/20 kappaletta