Tuulikki  Halla

Tuulikki Halla

Nuorempi tutkija

Projektitutkija

Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta, Metsätieteiden osasto

tuulikki.halla@uef.fi | 040 737 3904

0407373904
040 7373904
040 737 3904
+358 40 737 3904
+35840 737 3904
040 7373 904
+358 40 7373 904
+35840 7373 904
+358 40 7373904
+35840 7373904
+358407373904

Teen väitöskirjaa ammatillisista metsäsuhteista Itä-Suomen yliopiston Metsätieteiden osastolla. Tutkin, miten suomalaisten metsäammattilaisten metsäsuhteet muotoutuvat, miten ne määrittävät heidän ammatillista identiteettiään sekä miten metsäsuhteet ilmenevät metsiin liittyvissä konflikteissa.

Työskentelen projektitutkijana Suomen Akatemian UNITE-lippulaivahankkeessa. UNITEn Geokätkö-osaprojektissa selvitämme pelillisten teknologioiden avulla ihmisten kokemuksia erilaisista ja eri tavoin käsitellyistä metsäympäristöistä.

Toimin Suomen Metsätieteellisen Seuran uusimman tieteenalakerhon, Metsäsuhdeklubin, hallituksessa.

Julkaisut

Halla, T., Holz, J., Karhunkorva, R., Laine, J., 2023. The concept of the human-forest relationship (HFR) – Definition and potentials for forest policy research. Forest policy and economics. 153:102995.

Apajalahti, E-L., Aula, I., Ek, T., Halla, T., Halonen, M., Houtbeckers, E., Kallio, E.K., Karhunkorva, R., Laine, J., Leiwo, L., Lummaa, K., Matilainen, A., Näyhä, A., Salmivuori, E., Seppä, T., Simkin J., Takala, T., 2022. Ihmistieteelliset näkökulmat ja rinnakkaiset tulevaisuuspolut – katsaus metsäsuhdetutkimuksen kenttään. Teoksessa: Paaskoski, L., Roiko-Jokela, H., Rikala, M. (toim.), Metsät ja tulevaisuus. Vuosilusto 14. Suomen Metsämuseo Lusto ja Metsähistorian Seura: Punkaharju. s. 13-51.

Halla, T., Laine, J., 2022. To cut or not to cut – emotions and forest conflict in digital media. Journal of Rural Studies 94, 439–453.

Julkaisut

3 kappaletta