VILLE PAAKINAHO

Tutkijatohtori

Filosofian tohtori (FT)
Suomen Akatemian tutkijatohtori

Tutkimukseni keskittyy selvittämään kuinka steroidireseptorit säätelevät transkriptiota sekä normaaleissa että tautitiloissa. Erityinen mielenkiinnon kohteeni steroidireseptoreista on glukokortikoidireseptori (GR). Käytän sekä koko genominlaajuisia syväsekvensointi- (esim. ChIP-seq, ATAC-seq, RNA-seq, GRO-seq) että yksittäisten molekyylien kuvantamistekniikoita. Tarkoituksenani on selvittää 1) kuinka post-translationaaliset modifikaatiot sekä reseptorin oligomerisaatio vaikuttaa GR:n transkriptionaaliseen aktiivisuuteen, 2) mekanismit, joiden kautta GR ja muut transkriptiotekijät ja koregulaattorit vuorovaikuttavat keskenään muuttaen transkriptiota sekä tautien edistymistä, 3) miten reseptori avaa suljettuja kromatiinialueita yhdessä kromatiiniamuokkaavien kompleksien (esim. SWI/SNF) kanssa.