Tarkenna hakuasi

Ville Paakinaho

Ville Paakinaho

Akatemiatutkija

Filosofian tohtori (FT), Dosentti

Biolääketieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

ville.paakinaho@uef.fi | 050 512 8721

Toimin akatemiatutkijana ja tutkimusryhmän johtajana Biolääketieteen yksikössä Itä-Suomen yliopistossa. Tutkimukseni keskittyy selvittämään kuinka tumansisäiset proteiinien vuorovaikutukset muuttavat geenien säätelyä eturauhassyövässä, ja miten nämä muutokset johtavat lääkeresistenssin syövän kehittymiseen. Eturauhassyövän lisäksi, tutkin näiden proteiinien toimintaa, vuorovaikutuksia, ja muutoksia myös muissa tautitiloissa. Tarkempi kuvaus tutkimuksestani löytyy tutkimusryhmäni sivuilta (Paakinaho lab).

Akateemiset tutkinnot ja tehtävät

 • 2021 Dosentti (molekulaarinen endokrinologia), Itä-Suomen yliopisto

  2014 FT (lääketieteellinen biokemia), Itä-Suomen yliopisto

 • Nykyiset työtehtävät

  2023 Yliopistotutkija (tenure track), Biolääketiede, Itä-Suomen yliopisto

  2021 Akatemiatutkija, Biolääketiede, Itä-Suomen yliopisto

  Edelliset työtehtävät

  2019, Special Volunteer, Yhdysvaltain kansallinen syöpäinstituutti, NIH, Yhdysvallat

  2018 – 2021, Tutkijatohtori (Suomen Akatemia), Biolääketiede, Itä-Suomen yliopisto

  2015 – 2017, Tutkijatohtori, Yhdysvaltain kansallinen syöpäinstituutti, NIH, Yhdysvallat

  2010 – 2014, Nuorempi tutkija, Biolääketiede, Itä-Suomen yliopisto

Opetus- ja luottamustehtävät

 • Nykyiset opetustehtävät

  2023 lähtien

  Kurssijärjestäjä: Cancer Journal Club, Tieteellinen jatkokoulutus, Itä-Suomen yliopisto

  2018 lähtien

  Vastuuopettaja: Genome-wide gene expression project (GEP), Master’s program in Biomedicine, Itä-Suomen yliopisto

  Aiemmat opetustehtävät

  2014

  Luennoitsija: Johdatus bioinformatiikkaan (JOBI), Terveyden biotieteiden koulutusohjelma, Itä-Suomen yliopisto

  Laboratorioharjoitusten ohjaaja: Advanced laboratory works in molecular biology (ALMB), Terveyden biotieteiden koulutusohjelma, Itä-Suomen yliopisto

  2013

  Laboratorioharjoitusten ohjaaja: Molekyylibiologian laboratoriotyöt biokemisteille (BIK390), Biotieteiden koulutusohjelma, Itä-Suomen yliopisto

  Laboratorioharjoitusten ohjaaja: Lääketieteellinen biokemia 2 (LBK2), Lääketieteen koulutusohjelma, Itä-Suomen yliopisto

  2012

  Laboratorioharjoitusten ohjaaja: Molekyylibiologian laboratoriotyöt biokemisteille (BIK390), Biotieteiden koulutusohjelma, Itä-Suomen yliopisto

  2011

  Laboratorioharjoitusten ohjaaja: Lääketieteellinen biokemia 2 (LBK2), Lääketieteen koulutusohjelma, Itä-Suomen yliopisto

 • 2023 lähtien

  Ohjausryhmän jäsen, Monitieteinen syöpätutkimus (CANCER) -tutkimusyhteisö, Itä-Suomen yliopisto

  2022 lähtien

  Hallituksen jäsen, Suomen endokrinologiyhdistys ry

Kunnianosoitukset

 • 2022, Unto Uotila palkinto, Suomen Endokrinologiyhdistys, Suomi

  2019, The Endocrine Society Outstanding Abstract Award, Endocrine Society, Yhdysvallat

  2017, The Fellows Award for Research Excellence (FARE), NIH, Yhdysvallat

  2015, Nuoren tutkijan palkinto, UEF, Suomi

Linkkejä

Julkaisut

10/26 kappaletta