VIRPI VELLONEN

Yliopistonlehtori

Erityispedagogiikka

KT, EO, VEO


Kiinnostuksen kohteitani tutkimuksessa ja opetuksessa ovat muun muassa oppimisympäristöjen kehittämiseen, teknologioiden soveltamiseen ja kehittämiseen, kommunikoinnin, vuorovaikutuksen ja osallisuuden tukemiseen, autismikirjoon sekä opettajankoulutuksen kehittämiseen liittyvät teemat. Näihin teemoihin liittyvät myös opintojaksot, joilla olen vastuuopettajana erityispedagogiikan oppiaineessa (esim. Puheilmaisun vaikeudet ja tuki, Kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tukeminen, Opetuksen eheyttäminen ja tutkiva opettajuus). Ohjaan myös pro gradu -tutkielmia ja väitöskirjatutkimuksia sekä erityisopettajaopiskelijoiden opetusharjoitteluja. Lisäksi olen erillisten erityisopettajaopintojen (ERO) vastuuopettaja.

Yhteystiedot

Organisaatio

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Erityispedagogiikka

Sähköposti

virpi.vellonen@uef.fi

Puhelin

050 380 5621

Avainsanat

Tutkimusryhmät ja -projektit

Viimeisimmät:

SoleCRIS

PROJEKTIT - UEF

Julkaisut