Tarkenna hakuasi

Virpi  Vellonen

Virpi Vellonen

Yliopistonlehtori

Erityispedagogiikka
KT, EO, ELO, VEO

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

virpi.vellonen@uef.fi | 050 380 5621

Kiinnostuksen kohteitani tutkimuksessa ja opetuksessa ovat muun muassa oppimisympäristöjen kehittämiseen, teknologioiden soveltamiseen ja kehittämiseen, kommunikoinnin, vuorovaikutuksen ja osallisuuden tukemiseen, autismikirjoon sekä opettajankoulutuksen kehittämiseen liittyvät teemat. Näihin teemoihin liittyvät myös opintojaksot, joilla olen vastuuopettajana erityispedagogiikan oppiaineessa (esim. Puheilmaisun vaikeudet ja tuki, Kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tukeminen, Opetuksen eheyttäminen). Ohjaan myös pro gradu -tutkielmia ja väitöskirjatutkimuksia sekä erityisopettajaopiskelijoiden opetusharjoitteluja. Lisäksi olen erillisten erityisopettajaopintojen (ERO) vastuuopettaja.

Tutkimus- ja kehittämishankkeita mm.
Kommunikointi, vuorovaikutus ja teknologiat opetuksessa (2013-2033)
Special Education Teachers as Technology Innovators (SETTI-hanke, settiset.net, 2015-2025)
Oppiminen joustavassa oppimisympäristössä (2018-2026)
Hyvinvoinnin ja oppimisen tuki opettajankoulutuksessa (HOHTO-hanke, 2021-2022)
Opettajankoulutuksen pedagogisen uudistumisen tutkimus (KOPTUKE/OPUT, 2021-2022)

Julkaisut

36/36 kappaletta