Erja Kinnunen

Laboratoriohoitaja, Kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Geriatrisen hoidon tutkimuskeskus Gerho

Geriatrisen hoidon tutkimuskeskus (Gerho) on Itä-Suomen yliopistossa toimiva monitieteinen tutkijayhteisö. Tutkimuksen keskiössä on ikääntyneiden hoidon optimointi ja aihealueina mm. lääkehoito, ravitsemushoito, toimintakyvyn arviointi ja kuntoutus. Gerhon projekteihin kuuluvat MEDALZ ja NutOrMed...

Hannu Mykkänen

PhD, emeritus professori, Kansanterveystiede ja kliininen ravitsemustiede

Henna Jalkanen

Projektitutkija, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Henna Saari

Kliininen opettaja, Kliiniset yksiköt: Perusterveydenhuollon yksikkö

Irja Haapala-Biggs

Yliopistonlehtori, kotitaloustiede, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Irma Nykänen

Yliopistotutkija, Kansanterveystiede ja kliininen ravitsemustiede

Jaakko Mursu

Projektitutkija, Kliinisen ravitsemustieteen yksikkö