Tarkenna hakuasi

3D-tulostuksen yhteishankeen valmisteluhanke (3DTY-v) profiilikuva

3D-tulostuksen yhteishankeen valmisteluhanke (3DTY-v)

Projekti
Päättynyt 01.06.2022 - 31.03.2023
Teknillisen fysiikan laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

3D-tulostuksen yhteishankeen valmisteluhanke (3DTY-v) rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

Yhteyshenkilöt

Hankkeen tavoitteena on uudistaa teollisuutta yhdistämällä Suomessa toimivat suurten kappaleiden 3D-tulostuksen tekniikkaa kehittävät ja levittävät TKI-toimijat ja parantaa toiminnan paikallista ja valtakunnallista vaikuttavuutta tiiviillä kotimaisella yhteistyöllä ja parhaalla maailmalta saatavalla osaamisella. Käytännössä tämä tarkoittaa osaamisen kehittämiseen ja innovointiin pohjautuvaa uutta liiketoimintaa ja yrityslähtöistä toiminnan uudistumista.

Valmisteluhankkeessa valmistellaan hakemus projektille, joka toteuttaa em. tavoitteita ja edistää valmistavan teollisuuden digitalisoitumista tukemalla siirtymistä 3D-tulostuksen hyödyntämiseen, joka on yksi digitaalisen valmistuksen menetelmistä ja jonka omaksuminen edistää myös muiden valmistusmenetelmien digitalisoitumista. Tämä hanke edistää myös ns. vihreän siirtymän toteuttamista mahdollistamalla valmistuksen energiatehokkaasti pienemmällä jätteen määrällä.

Hankkeen valtakunnallisuutta korostaa se, että hankeosapuolien ja näihin liittyvien sidosryhmien myötä edustettuina ovat Pohjois-Suomen (Oulun yliopisto, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU), Itä-Suomen (Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu) ja Etelä-Suomen (LUT-yliopisto) toimialueet.

Jokainen organisaatio jättää oman hankehakemuksensa, koska ryhmähankemalli ei ole EURA2021 -järjestelmässä vielä käytettävissä.