Aineettoman pääoman johtaminen

Tutkimusryhmä

Aineettoman pääoman johtamisen tutkimusryhmä on monipuolinen, kehittyvä ja toisiinsa luontevasti kytkeytyviä teemoja yhdistelevä tutkimusyhteisö. Tutkimuskonteksteina painottuvat erityisesti asiantuntijaorganisaatiot, pk-yritykset sekä osuuskunnat. Ryhmän tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävistä teemoista, jotka ovat myös käytännön työelämän näkökulmasta kiinnostavia ja ajankohtaisia. Meille yhteys työelämän ja työyhteisön arjessa esiintyviin teemoihin on luonteva – käytäntö ja teoria eivät ole toistensa vastakohtia. Hyödynnämme tutkimusmenetelmiä monipuolisesti, mutta erityisen vahvaa metodiosaamista meillä on laadullisen tutkimuksen tekemiseen.

Tutkimusryhmässä tarkastellaan mm. seuraavia tutkimusteemoja:

Johtaminen ja johtajuus
Työyhteisötaidot
Osaamisen johtaminen
Työyhteisökulttuurit muutoksessa – millainen työyhteisökulttuuri vallitsee tieto- ja osaamisintensiivisessä organisaatiossa?
Organisaation identiteetti – keitä me organisaationa olemme?
Organisaatiomuutos ja resilienssi
Henkilöstöjohtaminen
Organisaation sidosryhmäsuhteet
Sitoutuminen
Valta työyhteisöissä – Yksilöiden käsitys omaan työhön ja työn rajoihin liittyvästä vallasta
Organisaation arvot
Osaajayhteisöt, Communities of Practice
Osuuskunnan kaksoisluonne osuuskunnannisaation aineettomana pääomana
Osuuskuntayrittämisen erityispiirteet
Osuuskunnan johtamisen erityispiirteet

Tutkimusryhmän sivut

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

 • Professor-of-Practice Reijo Karhinen
  Professor-of-Practice Reijo Karhinen
 • Senior Advisor Kari Neilimo
  Senior Advisor Kari Neilimo
 • Mari Eerikäinen
  Mari Eerikäinen
 • Tiina Karppinen
  Tiina Karppinen
 • Jukka Ihanus
  Jukka Ihanus
 • Juha Kinnunen
  Juha Kinnunen
 • Karen Miner
  Karen Miner
 • Pekka Rooth
  Pekka Rooth
 • Kirsi Hokkila
  Kirsi Hokkila
 • Jing Zu
  Jing Zu
 • Lotta Salin
  Lotta Salin
 • Marjaana Kareinen
  Marjaana Kareinen
 • Sanna Piesanen
  Sanna Piesanen