Aineettoman pääoman johtaminen

Tutkimusryhmä

Aineettoman pääoman johtamisen tutkimusryhmä on monipuolinen, kehittyvä ja toisiinsa luontevasti kytkeytyviä teemoja yhdistelevä tutkimusyhteisö. Tutkimuskonteksteina painottuvat erityisesti asiantuntijaorganisaatiot, pk-yritykset sekä osuuskunnat. Ryhmän tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävistä teemoista, jotka ovat myös käytännön työelämän näkökulmasta kiinnostavia ja ajankohtaisia. Meille yhteys työelämän ja työyhteisön arjessa esiintyviin teemoihin on luonteva – käytäntö ja teoria eivät ole toistensa vastakohtia. Hyödynnämme tutkimusmenetelmiä monipuolisesti, mutta erityisen vahvaa metodiosaamista meillä on laadullisen tutkimuksen tekemiseen.

 

Tutkimusryhmässä tarkastellaan mm. seuraavia tutkimusteemoja:

Johtaminen, johtajuus ja strateginen henkilöstöjohtaminen

Asiantuntijoiden ja asiantuntijaorganisaatioiden johtaminen

Etätyö ja etäjohtaminen

– Virtuaalitiimit

– Vuorovaikutusosaaminen, digitaalinen viestintä

Itseohjautuvuus ja itseohjautuva organisaatio

Myynnin ja asiakasuhteiden johtaminen

Osaamisen johtaminen ja digitalisaation haasteet HRD:ssä

Valmentava johtaminen

Volitio, toimeenpanon taito

 

Organisaation aineeton pääoma

Luottamus organisaatioissa

Organisaatiomuutos ja resilienssi

Organisaation arvot

Organisaation identiteetti – keitä me organisaationa olemme?

Organisaation sidosryhmäsuhteet

Sitoutuminen

Työyhteisökulttuurit muutoksessa – millainen työyhteisökulttuuri vallitsee tieto- ja osaamisintensiivisessä organisaatiossa?

Työyhteisötaidot (Organization Citizenship Behavior)

Valta työyhteisöissä – Yksilöiden käsitys omaan työhön ja työn rajoihin liittyvästä vallasta

 

Osuustoiminta ja osuuskuntien erityispiirteet

Osuuskunnan johtamisen erityispiirteet

Osuuskunnan kaksoisluonne osuuskunnan aineettomana pääomana

Osuuskunnan menestyksen mittaaminen ja osuustoiminnallinen tulos

Osuuskuntayrittämisen erityispiirteet

 

 

Ryhmän sivut

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

 • Professor-of-Practice Reijo Karhinen
  Professor-of-Practice Reijo Karhinen
 • Senior Advisor Kari Neilimo
  Senior Advisor Kari Neilimo
 • Mari Eerikäinen
  Mari Eerikäinen
 • Tiina Karppinen
  Tiina Karppinen
 • Jukka Ihanus
  Jukka Ihanus
 • Juha Kinnunen
  Juha Kinnunen
 • Karen Miner
  Karen Miner
 • Pekka Rooth
  Pekka Rooth
 • Kirsi Hokkila
  Kirsi Hokkila
 • Jing Zu
  Jing Zu
 • Lotta Salin
  Lotta Salin
 • Marjaana Kareinen
  Marjaana Kareinen
 • Sanna Piesanen
  Sanna Piesanen