Aineettoman pääoman johtaminen

Aineettoman pääoman johtamisen tutkimusryhmä on monipuolinen, kehittyvä ja toisiinsa luontevasti kytkeytyviä teemoja yhdistelevä tutkimusyhteisö. Tutkimuskonteksteina painottuvat erityisesti asiantuntijaorganisaatiot, osuustoiminnalliset yritykset sekä pk-yritykset. Ryhmän tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävistä teemoista, jotka ovat myös käytännön työelämän näkökulmasta kiinnostavia ja ajankohtaisia. Meille yhteys työelämän ja työyhteisön arjessa esiintyviin teemoihin on luonteva – käytäntö ja teoria eivät ole toistensa vastakohtia. Hyödynnämme tutkimusmenetelmiä monipuolisesti, mutta erityisen vahvaa metodiosaamista meillä on laadullisen tutkimuksen tekemiseen.

Aineettoman pääoman johtamisen tutkimusryhmä on monipuolinen, kehittyvä ja toisiinsa luontevasti kytkeytyviä teemoja yhdistelevä tutkimusyhteisö. Tutkimuskonteksteina painottuvat erityisesti asiantuntijaorganisaatiot, osuustoiminnalliset yritykset sekä pk-yritykset. Ryhmän tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävistä teemoista, jotka ovat myös käytännön työelämän näkökulmasta kiinnostavia ja ajankohtaisia. Meille yhteys työelämän ja työyhteisön arjessa esiintyviin teemoihin on luonteva – käytäntö ja teoria eivät ole toistensa vastakohtia. Hyödynnämme tutkimusmenetelmiä monipuolisesti, mutta erityisen vahvaa metodiosaamista meillä on laadullisen tutkimuksen tekemiseen.

Tutkimusryhmässä tarkastellaan mm. seuraavia tutkimusteemoja:

Alais- ja työyhteisötaidot
Työyhteisökulttuurit muutoksessa – millainen työyhteisökulttuuri vallitsee tieto- ja osaamisintensiivisessä organisaatiossa?
Organisaation identiteetti – keitä me organisaationa olemme?
Organisaatiomuutos
Organisaation sidosryhmäsuhteet
Sitoutuminen
Valta työyhteisöissä – Yksilöiden käsitys omaan työhön ja työn rajoihin liittyvästä vallasta
Organisaation arvot
Osaajayhteisöt, Communities of Practice
Osuuskunnan kaksoisluonne organisaation aineettomana pääomana
Osuuskuntayrittämisen erityispiirteet
Osuuskunnan johtamisen erityispiirteet

Tutkimusryhmän sivut

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

 • Professor-of-Practice Reijo Karhinen
  Professor-of-Practice Reijo Karhinen
 • Senior Advisor Kari Neilimo
  Senior Advisor Kari Neilimo
 • Antti Varis
  Antti Varis
 • Tiina Karppinen
  Tiina Karppinen
 • Jukka Ihanus
  Jukka Ihanus