Tarkenna hakuasi

Arvoa ja arvottomuutta profiilikuva

Arvoa ja arvottomuutta

Tutkimusryhmä
01.01.2019 -
Yhteiskuntatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Johtajat

Tutkimme, mitkä asiat ovat Suomessa yhteydessä arvokkuuden ja merkityksellisyyden kokemiseen, ja toisaalta mitkä tekijät ovat yhteydessä arvokkuuden loukkauksiin. Keräsimme tarinoita (n = 970) eri-ikäisiltä ja eri elämäntilanteessa olevilta ihmisiltä yhteistyössä Tampereen, Lahden ja Kuopion kaupunkien kanssa. Lisäksi sähköistä kyselyä on jaettu eteenpäin sähköpostitse ja Facebookissa. Aineistoa hankittiin myös kohdennetusti kansalaisjärjestöistä.

Tutkimuksen tulokset

Arvokkuuden kokemukset jäsentyivät analyysissamme neljään luokkaan: kannatteleviin suhteisiin, arvonantoon yhteisössä, toimijuuteen sekä elämän horisonttiin. Arvokkuuden loukkaukset puolestaan jäsentyivät loukkaaviin suhteisiin, osattomuuteen, tarpeettomuuteen ja kadoksissa olevaan elämän horisonttiin.

Tulostemme mukaan keskeinen elämän arvokkuutta ja merkityksellisyyttä edistävä asia on läheiset ihmissuhteet, usein perhe ja ystävät. Työllisten arvottomuuden kokemukset liittyivät työyhteisöihin, mutta työttömien kohdalla sellaisia koettiin sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä. Keskeinen havaintomme oli, että vapaaehtoistyö lisää elämän merkityksellisyyttä ja että yksinhuoltajien kokemukset elämän arvokkuudesta ja merkityksellisyydestä olivat keskivertovastaajia parempia.

Tutkimustuloksista julkaistaan kirja, jonka kustantaa Gaudeamus. Teosta on tukenut Suomen tietokirjailijat ry.

Avainsanat