Arvoa ja arvottomuutta

Vuonna 2018 perustettu tutkimusryhmä, jossa tutkitaan ihmisen arvokkuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia niin laadullisilla kuin määrällisilläkin menetelmillä yhteistyössä kaupunkien kanssa. Tutkimusryhmään kuuluu dosentti Kaarina Mönkkönen, yliopettaja, VTT Annukka Tapani (Tampereen amk), yhteiskuntatieteiden maisteri Tapani Kokkonen ja professori Arto O. Salonen.

Tutkimme, mitkä asiat ovat Suomessa yhteydessä arvokkuuden ja merkityksellisyyden kokemiseen, ja toisaalta mitkä tekijät ovat yhteydessä arvokkuuden loukkauksiin. Keräsimme tarinoita (n = 970) eri-ikäisiltä ja eri elämäntilanteessa olevilta ihmisiltä yhteistyössä Tampereen, Lahden ja Kuopion kaupunkien kanssa. Lisäksi sähköistä kyselyä on jaettu eteenpäin sähköpostitse ja Facebookissa. Aineistoa hankittiin myös kohdennetusti kansalaisjärjestöistä.

Arvokkuuden kokemukset luokittelimme kannatteleviin suhteisiin, arvonantoon yhteisössä, toimijuuteen sekä elämän horisonttiin. Arvokkuuden ja merkityksellisyyden loukkaukset sijoittuvat puolestaan kategorioihin loukkaavat suhteet, osattomuus, tarpeettomuus ja näkymä kadoksissa.

Tulostemme mukaan keskeinen elämän arvokkuutta ja merkityksellisyyttä edistävä asia on läheiset ihmissuhteet, usein perhe ja ystävät. Työllisten arvottomuuden kokemukset liittyivät työyhteisöihin, mutta työttömien kohdalla sellaisia koettiin sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä. Keskeinen havaintomme oli, että vapaaehtoistyö lisää elämän merkityksellisyyttä ja että yksinhuoltajien kokemukset elämän arvokkuudesta ja merkityksellisyydestä olivat keskivertovastaajia parempia.

Tutkimustuloksista julkaistaan kirja, jonka kustantaa Gaudeamus. Teosta on tukenut Suomen tietokirjailijat ry.

Ryhmän kuvaus

 

 

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet