Bio-orgaaninen kemia

Tutkimusryhmä

Tutkimusta orgaanisen ja biologisen kemian rajapinnalla. Proteiinien rakenne ja toiminta, biojalostus ja bioanalyyttinen kemia. Röntgenkristallografia ja massaspektrometria.

Bio-orgaanisen kemian tutkimusryhmän tutkimus keskittyy kolmeen pääteemaan: 1) Proteiinien atomitason rakenteiden ja toimintamekanismien selvittäminen röntgendiffraktiolla ja natiivimassaspektrometrialla, 2) biomassan entsymaattinen ja termokemiallinen jalostus ja 3) bioanalyyttinen kemia, erityisesti korkean erotuskyvyn massaspektrometria. Ryhmällä on käytössään erittäin moderni tutkimusinfrastruktuuri. Ryhmä on jäsenenä sekä suomalaisessa (FINStruct) että eurooppalaisessa rakennebiologian infrastruktuuriverkostossa (Instruct-ERIC; https://instruct-eric.eu/centre/university-of-eastern-finland), ja ryhmä tarjoaa massaspektrometriaan liittyviä palveluja myös EU FT-ICR MS verkoston kautta (https://www.eu-fticr-ms.eu).

Tutkimusryhmän kuvaus

Esittelykuva tutkimusryhmästä Bio-orgaaninen kemia

Tutkimusryhmä maaliskuussa 2019.

PROTEIINIEN RAKENNE JA TOIMINTA

Allergeeniproteiinit, diagnostiset ja terapeuttiset vasta-aineet, biomassaa hajottavat ja muokkaavat entsyymit (hydrolaasit, polyfenolioksidaasit), metalloproteiinit.

TERMOKEMIALLINEN BIOJALOSTUS

Hidas- ja nopeapyrolyysi, hydrotermaalinen nesteytys, bioöljyjen katalyyttinen jatkojalostus (hydrodeoxygenaatio, katalyyttinen pyrolyysi).

BIOANALYYTTINEN KEMIA

Korkean erotuskyvyn massaspektrometria, natiivi massaspektrometria, proteomiikka, metabolomiikka, seosanalytiikka (raakaöljy, bioöljyt, liuennut orgaaninen aines, luonnonuutteet, alkoholikemia).

 

_____
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä ryhmän johtajiin (yhteystiedot alla).

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

  • Yanning Dou
    Yanning Dou yanning.dou@uef.fi
  • Jie Guo
    Jie Guo jie.guo@uef.fi
  • Timo Kröger
    Timo Kröger timo.kroger@uef.fi

Yhteistyökumppanit