Bio-orgaaninen kemia

Tutkimusta orgaanisen ja biologisen kemian rajapinnalla. Proteiinien rakenne ja toiminta, biojalostus ja bioanalyyttinen kemia. Röntgenkristallografia ja massaspektrometria.

Bio-orgaanisen kemian tutkimusryhmän tutkimus keskittyy kolmeen pääteemaan: 1) Proteiinien atomitason rakenteiden ja toimintamekanismien selvittäminen röntgendiffraktiolla ja natiivimassaspektrometrialla, 2) biomassan entsymaattinen ja termokemiallinen käsittely ja jalostus ja 3) bioanalyyttinen kemia, erityisesti korkean resoluution massaspektrometria. Ryhmällä on käytössään erittäin moderni tutkimusinfrastruktuuri. Ryhmä on jäsenenä sekä suomalaisessa (FINStruct) että eurooppalaisessa rakennebiologian infrastruktuuriverkostossa (Instruct-ERIC; https://instruct-eric.eu/centre/university-of-eastern-finland), ja ryhmä tarjoaa massaspektrometriaan liittyviä palveluja myös EU FT-ICR MS verkoston kautta (https://www.eu-fticr-ms.eu).

Tutkimusryhmän kuvaus

930ff606d65ebc7fef29531b82ed466d_researchgroup_file

Tutkimusryhmä maaliskuussa 2019.

PROTEIINIEN RAKENNE JA TOIMINTA

BIOMASSAN ENTSYMAATTINEN JA TERMOKEMIALLINEN JALOSTUS

BIOANALYYTTINEN KEMIA

Videot

https://www.youtube.com/watch?v=OYHJ1pKkWfw

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

Yhteistyökumppanit