Tarkenna hakuasi

Biotaloustutkimuksen datavirroista lisäarvoa profiilikuva

Biotaloustutkimuksen datavirroista lisäarvoa

Projekti
01.09.2023 - 31.08.2026
Teknillisen fysiikan laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Biotaloustutkimuksen datavirroista lisäarvoa rahoittajan logo Biotaloustutkimuksen datavirroista lisäarvoa rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus (päähankkeen toteuttaja) ja Maanmittauslaitos.

Luonnonvarakeskus, Itä-Suomen yliopisto ja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus tuottavat Pohjois-Savossa sijaitsevista biotalouden tutkimusympäristöistä paljon mittauksiin ja malleihin pohjautuvaa tutkimustietoa suomalaisen biotaloussektorin alkutuotannon kehittämiseksi kohti hiilineutraalia ja kokonaiskestävää tuotantojärjestelmää. Nykyiset tutkimusmenetelmät tuottavat yhä enemmän digitaalisia aineistoja, jotka tulee tallentaa, järjestää ja saattaa mahdollisimman avoimesti tarjolle. Tämänhetkiset tutkimuksen datavirtojen hallintamenetelmät eivät mahdollista tuotettujen aineistojen täysimittaista hyödyntämistä tavoitteen saavuttamiseksi.
BioEconData-hanke kehittää ja ottaa käyttöön digitaalisia ratkaisuja tutkimusaineistojen hallintaan, minkä myötä tuotettu tieto liikkuu entistä tehokkaammin ja yhdenmukaisemmin sekä organisaatioiden sisällä että niiden välillä ja niistä ulospäin. Kehityksen kohteena ovat erityisesti Luonnonvarakeskuksen datanhallinnan järjestelmäarkkitehtuurin kehitys, IoT Hub -taustajärjestelmän käytön laajentaminen, digitaalisten kaksosten tuottaminen valituista tutkimusympäristöistä, kaukokartoitusaineistojen hallinnan ja julkaisun kehitys sekä lasertomografiaan perustuvan kasvihuonekaasupäästöjä kartoittavan teknologian tuottamien datavirtojen hallinta. Hanke auttaa organisaatioiden tutkijoita ja asiantuntijoita lisäämään tutkimustensa vaikuttavuutta ottamalla käyttöön ja pilotoimalla tutkimustiedon laajemman käytön mahdollistavia nykyaikaisia digitaalisia tutkimustiedon visualisointi- ja kommunikointimenetelm iä. Hankkeen pilotoimat verkkopalvelut, kuten karttapohjainen ratkaisu Luken tutkimusalueilla tehtävän tutkimuksen seurantaan, auttavat alueen TKI- ja yritystoimijoita seuraamaan ja hyödyntämään tuotettua tutkimustietoa ja lisäävät yhteistyötä eri toimijoiden kesken.
Hanke parantaa alueen ja hankeorganisaatioiden kilpailuasemaa kansallisesti ja kansainvälisesti, kun korkealaatuisen instrumentoinnin ja kansallisen huippututkijaverkosto n alueilta tuottama tutkimustieto saadaan digitaalisessa muodossa järjestelmällisesti talteen ja entistä saavutettavammaksi. Hankkeessa toteutettavien toimenpiteiden myötä Pohjois-Savon alueen biotaloussektorin alkutuottajille saadaan luotua tulevaisuudessa entistä parempia digitaalisia työkaluja yritystoiminnan kehittämiseen talous- ja ympäristönäkökulmat huomioiden.