Tarkenna hakuasi

Demokratian episteeminen toimintakyky algoritmien aikakaudella profiilikuva

Demokratian episteeminen toimintakyky algoritmien aikakaudella

Projekti
01.10.2022 - 30.09.2025
Humanistinen osasto, Filosofinen tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Demokratian episteeminen toimintakyky algoritmien aikakaudella rahoittajan logo Demokratian episteeminen toimintakyky algoritmien aikakaudella rahoittajan logo

Tutkimusta rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

Johtajat

Nopeasti muuttuneet tiedon ja informaation infrastruktuurit haastavat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan turvallisuuden ja keskinäisen luottamuksen käytännöt. Tämä vahvistaa olemassa olevia ja luo uusia eriarvoisuuksia. Demokratian episteeminen toimintakyky algoritmien aikakaudella -konsortio (DECA) tutkii yhteiskunnan tiedollisia järjestelmiä ja käytänteitä sekä niitä murentavia episteemisiä haittoja yksilöiden, instituutioiden ja digitaalisten infrastruktuurien tasoilla. Konsortio ja sen sidosryhmäpartnerit kehittävät uusia menetelmiä ja käytäntöjä, jotka tukevat yksilöiden episteemisiä oikeuksia: oikeutta tulla kuulluiksi, oikeutta luotettavaan tietoon ja osallisuutta tiedon tuotantoon. Konsortion työ tukee suomalaisen yhteiskunnan kykyä tehdä tietoon perustuvia poliittisia päätöksiä.

DECA-konsortion muodostavat Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Nuorisotutkimusseura. Itä-Suomen yliopistossa tehtävä tutkimus keskittyy monikielisyyden, kääntämisen ja käännösteknologian rooliin tiedon saavutettavuudessa ja tiedon tuottamisessa.