Tarkenna hakuasi

EduEntr - Koulutusyrittäjyys ja -yritysyhteistyö profiilikuva

EduEntr - Koulutusyrittäjyys ja -yritysyhteistyö

Projekti
Päättynyt 01.08.2021 - 31.08.2023
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Filosofinen tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

EduEntr - Koulutusyrittäjyys ja -yritysyhteistyö rahoittajan logo EduEntr - Koulutusyrittäjyys ja -yritysyhteistyö rahoittajan logo EduEntr - Koulutusyrittäjyys ja -yritysyhteistyö rahoittajan logo

Hankkeen tavoitteena on tukea opiskelijayrittäjyyttä, erityisesti uusien koulutusalan yritysideoiden synnyttämistä. Kehitämme yhteistyökumppaneittemme kanssa eri oppilaitosten välistä sekä oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä. Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR). Hankeen päätoteuttaja on Itä-Suomen yliopisto.

Johtajat

sites.uef.fi/eduentr

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Karjalan koulutusyrittäjyyttä ja -osaamista, kehittää uusia koulu-yritysyhteistyön muotoja ja mahdollisuuksia sekä kehittää koulutusekosysteemin yhteistyötä. Tätä maakunnan kannalta tärkeää muutoskyvykkyyttä edistetään vahvistamalla koulutusorganisaatioiden (ml. varhaiskasvatus, perusaste, 2. aste ja korkea-aste), niin formaalien kuin ei-formaalienkin, ja yritysten yhteistyötä pitkäjänteisesti kehittämällä ja ylläpitämällä vaikuttavuuden koulutusekosysteemimallia. Koulutusekosysteemissä kehitetäänkin yhteistyössä ekosysteemin toimijoiden (koulutusorganisaatiot, yritykset ja yhdistykset) kanssa maakunnan yhteistä koulutusta ja yrittäjyyttä.

Koulutusala on Pohjois-Karjalan vahvuuksia, mutta koulutusalaan ja sen lähialoille liittyvää yrittäjyyttä on melko vähän eikä siihen ole panostettu riittävästi. Siksi hankkeen erityispiirteenä onkin paikallisen ja maakunnallisen 1) koulutusyrittäjyyden kehittäminen koulutusyrittäjyys-opintojakson ja OPEn innovation toiminnan avulla. Tavoitteena on tunnistaa, hyödyntää ja kehittää opiskelijoiden yrittäjyyspotentiaalia, yrittäjyyskompetensseja sekä yrittäjyyskasvatusosaamista niin uusien yritysten perustamiseksi kuin olemassa olevien yritysten ja koulutusorganisaatioiden tueksi. Sen lisäksi 2) Yritysten ja koulutusorganisaatioiden välisen yhteistyön kehittämiseksi hankkeessa järjestetään sidosryhmien kesken koulutus- ja työpajatilaisuuksia, joissa yhteissuunnitelua hyödyntäen sidos- ja kohderyhmät osallistetaan yrittäjyyden, koulu-yritysyhteistyön toimintatapojen ja mallien kehittämisen lisäksi vahvistamaan eri ikäryhmien muutoskyvykkyyttä ja työelämätaitoja, erityisesti digi- ja ympäristöosaamista. Koulutusekosysteemin eri toimijoiden kesken jatketaan 3) ekosysteemin yhteistyön kehittämistä mm. yhteistyöalustan laajentamisella ja uef.levittämisellä, jotta erilaiset ja eritasoiset yhteistyömahdollisuudet sekä oppilaitosten ja yritysten välisen yhteistyön hyvät käytänteet saadaan mahdollisimman laajalti saavutettaviksi maakunnassa.

Hankkeessa tehdään aktiivisesti yhteistyötä Pohjois-Karjalan suurimpien koulutusorganisaatioiden ja koulutuskuntien kanssa, mutta hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki maakunnan paikkakunnat. Hankkeen toiminnan ja tulosten avulla edistetään maakunnan yritysten ja koulutuksen välistä yhteistyötä, lisätään nuorten kiinnostusta yrittäjyyteen ja vahvistetaan yritysten ammattitaistoisen työvoiman saantia. Lisäksi opettajien pedagogiset valmiudet hyödyntää yritysyhteistyötä opetuksessaan vahvistuvat.

Pitkän aikavälin vaikutukset ovat ensisijaisesti alueellisessa kehittämisessä. Hanke tukee Itä-Suomen yliopistossa jo aloitettua ja strategisesti tunnistettua opetuksen sekä oppimisen kehittämistä ja tutkimusta. Hanke edistää yliopiston sekä muiden koulutustoimijoiden ja elinkeinoelämän yhteistyötä maakunnan menestymiseksi. Kehittämistoiminnan tuloksena edistetään yrittäjyyttä ja innovointia erityisesti startup- ja kasvuyrityksissä ja koulutuksen laatua perusasteelta korkeakoulutukseen. Osaamisen karttuessa alueen toimijat pystyvät paremmin huomioimaan oman organisaationsa näkökulmasta koulutus-yritysyhteistyön mahdollisuudet.

Tiedostot

2 kappaletta