Tarkenna hakuasi

Ei-koodaavat RNA-molekyylit rintasyövässä profiilikuva

Ei-koodaavat RNA-molekyylit rintasyövässä

Tutkimusryhmä

Rintasyöpä on maailmanlaajuisesti naisten yleisin syöpä ja syöpäkuolemien aiheuttaja. Rintasyöpäkuolemien yleisin syy ovat etäpesäkkeet, joita muodostuu noin viidesosassa rintasyövistä. Rintasyövän alatyypeistä ns. kolmoisnegatiiviseen rintasyöpään liittyy huonoin ennuste. Tällä hetkellä rintasyövän hoidossa on rutiinikäytössä täsmälääkkeitä vain estrogeenireseptoria, HER2-reseptoria ja aromataasi-entsyymiä vastaan ja esimerkiksi kolmoisnegatiiviselle rintasyövälle ei ole täsmälääkettä. Näistä tehokkaista täsmälääkkeistä huolimatta myös estrogeenireseptoripositiivinen rintasyöpä voi uusiutua ja lähettää etäpesäkkeitä, josta seuraa huono ennuste. Tämän vuoksi olisi tärkeää edelleen kehittää rintasyövän täsmälääkkeitä ja -diagnostiikkaa.

Projektissa selvitetään ei-koodaavien RNA-molekyylien roolia rintasyövässä ja niiden mahdollisuuksia toimia rintasyövän hoitoa ohjaavina biomarkkereina ja/tai uusina kohteina rintasyöpälääkkeiden kehittämiselle. Biomarkkerit, joiden avulla voitaisiin luotettavasti tunnistaa etäpesäkkeisiin taipuvaiset rintasyöpätapaukset, mullistaisivat rintasyövän hoidon. Tehokkaammat ja täsmällisemmät, yksilölliset hoidot tehostaisivat rintasyövän kliinistä käsittelyä sekä vähentäisivät kuolleisuutta ja inhimillistä kärsimystä.

Yhteistyö

Avainsanat