Tarkenna hakuasi

Geenien säätelyn genetiikka taudeissa profiilikuva

Geenien säätelyn genetiikka taudeissa

Tutkimusryhmä
Biolääketieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Johtajat

Tavoitteemme on tunnistaa ja molekyylitasolla selittää geenin säätelytekijöiden toimintaa muokkaavaa ihmisen geneettinen vaihtelua, joka voi vaikuttaa sellaisten osittain perinnöllisten sairauksien kuten tyypin 2 diabeteksen tai Alzheimerin taudin syntyyn. Hyödynnämme metabolisiin sairauksiin kohdistuvassa tutkimuksessamme mm. hiirigenetiikan työkaluja ja genominlaajuisia karttoja geenien ilmentymisestä ja kromatiinin aktiivisuudesta sekä kudos- että yksittäisen solun tasolla, tarkoituksenamme siirtää päälöydökset ihmisen metaboliaan vaikuttavan genetiikan piiriin metaboliareittien säätelyn konservaation kautta. Neurodegeneratiivisten sairauksien osalta teemme laajalti yhteistyötä UEF:n Neuro RC:n tutkimusryhmien kanssa.

Uusien, todella kausaalisten geneettisten muutosten tunnistaminen ja mekanistinen selittäminen tarjoavat työkaluja monitekijäisten sairauksien ennustamiseen, alaluokitteluun ja henkilökohtaisen lääketieteen käyttöön.

Rahoitus

Suomen Akatemia, Diabetestutkimussäätiö, Itä-Suomen yliopisto

Yhteistyö

Avainsanat

Julkaisut

65 kappaletta