Tarkenna hakuasi

Elintarviketurvallisuuden varmistaminen ja analytiikan kehittäminen -ELTUVA profiilikuva

Elintarviketurvallisuuden varmistaminen ja analytiikan kehittäminen -ELTUVA

Projekti
01.01.2023 - 31.12.2025
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta
Farmasian laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Elintarviketurvallisuuden varmistaminen ja analytiikan kehittäminen -ELTUVA rahoittajan logo Elintarviketurvallisuuden varmistaminen ja analytiikan kehittäminen -ELTUVA rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto (päätoteuttaja) ja Kehitysyhtiö SavoGrow Oy

Johtajat

Yhteyshenkilöt

Elintarviketurvallisuuden varmistaminen ja ruoan prosessointimenetelmien optimointi edistää elintarvikeyritysten kasvua ja kilpailukykyä sekä antaa kehitetyille tuotteille lisäarvoa. Elintarvikkeiden laadun varmistaminen ja uusien teknologioiden käyttöönotto on merkityksellistä erityisesti vallitsevassa maailmanpoliittisessa tilanteessa, kun ruoan hintaan kohdistuu poikkeuksellista nousupainetta. Hävikin vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet elintarvikkeiden säilyvyyttä parantamalla ja prosesseja tehostamalla ovat resurssien käytön kannalta ilmastoviisasta toimintaa. Elintarviketuotannon kehittämisellä on alueellista merkitystä -kansallista näkökulmaa ja huoltovarmuutta unohtamatta. Suomen vahvuuksiin kuuluu läpinäkyvä ruokaketju, jota uudistetaan korkean teknologian osaamisella, kuten Suomen ruokatutkimuksen ja -innovoinnin strategiassa vuosille 2021-2035 määritellään. Valtioneuvoston selonteossa ruokapolitiikan linjauksista vuoteen 2030 todetaan, että Suomesta halutaan vastuullisen ruuan arvoketjun edelläkävijä. Haluamme kansainvälisesti profiloitua puhtaaseen luontoon, puhtaisiin raaka-aineisiin, vastuulliseen tuotantoon, avoimeen tiedonjakoon ja hyvään yhteistyöhön toimijoiden välillä.

Hankkeessa selvitetään elintarviketurvallisuuden edistämisen keinoja ja mahdollisuuksia torjua elintarvikepetoksia mittausanalytiikan kehittämisen avulla. Hankkeessa keskitytään elintarvikkeiden prosessointimenetelmien, kuten korkeapainekäsittelyjen ja kuivausmenetelmien kehittämiseen ja elintarvikkeiden säilyvyyden parantamiseen. Menetelmäkehityksellä tähdätään pidentyneisiin säilyvyysaikoihin ja uusien prosessointimenetelmien optimointiin. Lisäksi laboratorioanalytiikan kehittämisellä pyritään saavuttamaan erityisesti mikrobiologiseen laatuun liittyvien tulosten nopeampaa hyödynnettävyyttä. Saavutettua osaamista voidaan hyödyntää elintarvikeyritysten toiminnan kehittämisessä.

Yhteistyö

Avainsanat