Tarkenna hakuasi

Englanti Suomen kansalliskielten rinnalla profiilikuva

Englanti Suomen kansalliskielten rinnalla

Projekti
Päättynyt 01.08.2022 - 30.09.2023
Humanistinen osasto, Filosofinen tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Englanti Suomen kansalliskielten rinnalla rahoittajan logo

Tutkimuksen tausta

Englannin kielen asema ja sen käyttö Suomessa sekä sen vaikutus etenkin suomen kieleen ovat olleet kestoaiheita kielipoliittisessa keskustelussa. Viimeisin aihetta koskeva laaja kielipoliittinen linjaus on hallituksen vuonna 2021 hyväksymä Kansalliskielistrategia, jonka tavoitteisiin lukeutuvat muun muassa kansalliskielten käyttöalan kaventumisen estäminen sekä niiden rinnakkaiselo yhdessä englannin kanssa. Julkinen keskustelu englannin kielestä on keskittynyt muun muassa englannin hyväksymiseksi viralliseksi kieleksi ja englannin ottamiseksi asiointikieleksi kunnissa. Myös englannin asema tieteen kielenä ja korkeakoulutuksessa jakaa mielipiteitä. Keskustelussa korostuvat myös kysymykset kieliympäristön inklusiivisuudesta sekä ulkomaisten osaajien ja muiden maahanmuuttajien tarpeista huolehtiminen. Kattavaa tutkimusta englannin kielen käytöstä ja sen vaikutuksista tarvitaan, jotta voitaisiin luoda englannin kieltä koskevia yhteisiä kielipoliittisia linjauksia.

Tavoite ja tehtävät

Englannin kielen muuttuvasta roolista tarvitaan tutkimukseen perustuvaa tietoa. Tässä Valtioneuvostolle toteutettavassa projektissa tutkitaan englannin kielen nykyasemaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja pyritään saamaan kokonaiskuva englannin kielen asemasta suomalaisissa julkisissa palveluissa, korkeakoulutuksessa, yrityssektorilla sekä kyselytutkimuksen että näiden avainalueiden digitaalisen viestinnän analyysin kautta. Selvitys on kaksiosainen: ensimmäinen osa koostuu kolmesta kyselytutkimuksesta, jotka toteutetaan yhteistyössä tutkimuksen keskiössä olevien alojen keskeisten toimijoiden kanssa. Toinen osa selvityksestä koostuu puolestaan sosiaalisen median aineistosta, joka täydentää kyselytutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää poliittisessa päätöksenteossa muun muassa kansalliskielien elinvoimaisuuden tukemiseen sekä suomalaisten monipuolisen kielivarannon ylläpitoon ja edistämiseen eri kouluasteilla. Projekti alkoi elokuussa 2022 ja jatkuu vuoden 2023 syyskuuhun asti.

Tutkimusryhmä

Projektin henkilöstö koostuu tutkijoista, joiden oma perustutkimus keskittyy englannin kielen muuttuneeseen asemaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Osa meistä oli muun muassa toteuttamassa vuonna 2007 tehtyä laajaa kyselytutkimusta aiheesta. Hyödynnämme projektissa ryhmämme hyvin laajaa teoreettista ja metodologista osaamista aiheesta. Lisätietoa tekijöistä ja heidän taustoistaan löytyy yllä olevasta linkistä.

Avainsanat