Farmasian teknologia

Tutkimusryhmä

Lääkekehityksen ja -valmistusprosessin tutkimusta Kuopion kampuksella.

Farmasian teknologia on tieteenala, joka tutkii kaikkien eri lääkemuotojen formulatiivisia, lääkeaineen vapautumiseen ja valmistamiseen liittyviä näkökulmia. Farmasian teknologia hyödyntää läheisesti fysikaalisen farmasian, materiaalitieteiden ja prosessitekniikan tutkimusmenetelmiä ja mittausteknologioita. Farmasian teknologian tutkimusstrategia keskittyy neljään tutkimusalueeseen, jotka ovat koottu PromisLab-tutkimuskeskuksen alle.